Deliveo adatkezelési irányelvei

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Deliveo Futárszolgálati rendszerhez kapcsolódó technikai felületek, platformok szolgáltatásai során alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Az adatkezelési gyakorlat szoftvertermékenként eltérhet.

Futár applikáció

A Deliveo Futár Applikációt (a továbbiakban: applikáció) a Mav-IT Kft. fejlesztette, és szoftvertermékéhez a Deliveo Futár rendszerhez ügyfelei rendelkezésére bocsátja. A szolgáltatás igénybe vétele érdekében nem szükséges, hogy a felhasználó (Felhasználó) a személyes adatait megadja. Az Applikáció kizárólag a hozzárendelt Deliveo példány (éz azt azt licencelő futárszolgálat) adatait jeleníti meg.

Az applikáció NEM kér hozzáférést (…és így nem is fér hozzá) a telefonban tárolt személyes adataidhoz, mint pl:

  1. Névjegyek
  2. Naptár
  3. Hívások
  4. Telepített egyéb applikáció
  5. Fényképek és egyéb adatai (kivéve a „Deliveo” könyvtárban tárolt fotók, amiket magad készítettél az applikációból abból azzal a céllal, hogy feltöltsd a Deliveo-ba)

Az applikáció hozzáférést kér a telefon GPS helyzetmeghatározó adataihoz. Ezeket az adatokat az applikáció rendszeres időközönként továbbítja a Deliveo rendszerbe. Amennyiben ezt az adatküldést időlegesen meg kívánja akadályozni, kapcsolja ki a GPS rendszert a készülékén, vagy lépjen ki (és jelentkezzen ki) az applikációból. Az applikáció futást a telefon kijelzőjének felső csíkjában felbukkanó kis Deliveo logo jelzi.

Az applikáció a beépített kamera (és a Barcode Scanner nevű segédapplikáció) segítségével olvassa le a csomagcimkén lévő vonalkódot. Amennyiben nem ért egyet ezzel a funkcióval, akkor ne adjon engedélyt az applikációnak a kamerához történő hozzáférésre. (Ez esetben értelemszerűen nem tudja használni a vonalkód beolvasásos csomagfelvételt-leadást.)

Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljes körűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, hogy az applikációt ne töltse le, illetőleg törölje azt, valamint jelezze az applikációt felajánló futárszolgálatnak ezt a tényt.

Ügyfél interfész

A Deliveo ügyfél interfészéhez a hozzáférési adatokat a szerződött futárszolgálat adja meg a felek között kötött megállapodás alapján. A Deliveo használata közben kizárólag a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen adatokat kell megadni a a felhasználónak (pl. csomag adatai, feladó, címzett, és a küldeményhez kapcsolódó egyéb adatok). A Mav-IT Kft. adatfeldolgozóként vesz részt a szolgáltatási láncban.

Megőrzési idők

A Deliveo-ban az egyes adatokat eltérő ideig őrizzük meg. Figyelembe vesszük a törvényi előírásokat, a technikai szükségességet, a hasznosságát (az ügyfeleink oldaláról), és az erőforrás-kapacitásunkat.

Adat megnevezése Megőrzési idő Megjegyzés
Applikáció adatforgalmi naplója 1 hónap Csak debug célokra
Deliveo API adatforgalmi naplója 1 hónap Csak debug célokra
Partner napló (input) 1 hónap Külsős partnerektől visszatérő státuszinformációk a vitás esetek eldöntéséhez
Belső hibanapló 1 hónap Csak debug célokra
Kimenő e-mailek naplója 1 hónap Csak debug célokra
Partner napló (output) 2 hónap A Partnereknek küldött csomagadatok csomag delegálásakor a vitás esetek eldöntéséhez
Futárok nyomkövetési információi 12 hónap Futárok applikációiból származó földrajzi nyomkövetési koordináták. (A Futároknak a beleegyezésről nyilatkozniuk kell a Szoftver üzemeltetője felé!)
Csomagnapló 12 hónap A küldemények módosításainak a naplója
Bejelentkezések adatai 12 hónap IP címek, felhasználónevek, időpontok
SMS napló 12 hónap A kiküldött SMS-ek státusza, tartalma, időpontja
Csomagadatok megőrzési ideje 8 év GDPR szerinti minden jogalap megszűnik