Felhasználói kézikönyv a Deliveo futár rendszerhez

A kézikönyvben előforduló fogalmak definíciói:

 • Futárszolgálat: az a vállalkozás, amely üzemelteti a futárszolgálatot (csomagküldő szolgálatot) és licenceli a Deliveo-t. A futárszolgálat a Mav-IT Kft. vevője.
 • Partner: olyan (alvállalkozó) futárszolgálat, amely szerződéses viszonyban van a Futárszolgálattal, és annak a csomagjait kedvezőbb feltételekkel szállítja ki, mintha az a Futárszolgálat saját erőforrással oldaná meg. Tulajdonképpen a Partner Futárszolgálat a Futárszolgálat ilyen értelemben vett alvállalkozója.
 • Diszpécser: az a személy aki a Futárszolgálat munkatársa, és tartja a kapcsolatot a futárokkal és irányítja őket, telefonos/emailes kapcsolatot tart az ügyfelekkel. Operátorként is ismert. Ő használja a Deliveo diszpécser (admin) felületét.
 • Futár: a futár. Ő viszi ki a csomagot a feladótól a címzetthez.
 • Ügyfél: a futárszolgálat partnere. Ő fizet a Futárszolgálatnak a csomagok kiszállításáért, egyben ő lehet a feladója vagy címzettje a csomagnak (de nem szükségszerűen). Ő használja a Deliveo ügyfél felületét.
 • Fuvarszakasz: Az az út, amely egy csomagcsoport „A” pontból „B” pontba történő elszállításához szükséges. Ha pl. a Megbízó Oda-vissza fuvart rendel, az két fuvarszakaszból áll: „A”→„B” és „B”→„A”.
 • Címek: azok a földrajzi címek, ahonnan a Futár elhozza a csomagot, vagy ahová kézbesíti azt. Egy Cím lehet feladó cím és címzett cím is, a rendszer nem tesz különbséget.
 • Szolgáltatási díj: az a díj, melyet a Futárszolgálat felszámít az Ügyfélnek a fuvar/szállítás teljesítéséért. Egy szolgáltatási díj több fuvarszakasz díjait is tartalmazhatja. Magában foglalja az esetleges biztosításokat és extra díjakat is. (Fuvardíjként is használja a szakzsargon.)
 • Csomag: a csomag kifejezés alatt a jobb érthetőség kedvéért szinte mindenhol a csomagcsoportot értjük (ahol nem, ott kifejtjük ezt). A csomagcsoport az egy Csoportkód alá tartozó csomagok összessége.
 • Csoportkód: az ugyanazon Feladótól ugyanazon Címzetthez egy Ügyfél által egy időben feladott csomagokat összefogó azonosító. Pl.: 151116-9391 Felfoghatjuk ezt egy nagy „virtuális dobozként” is, amibe a valódi csomagokat tesszük bele. A célja, hogy együtt kezeljük ezeket a csomagokat.
 • Csomag ID: a csomag egyedi azonosítója. Pl.: 452 Mindig csak 1db csomagot azonosít, soha nem ismétlődik. Egy Csoportkód alatt bármennyi Csomag ID lehet (minimum 1).
 • Megrendelés azonosító: egy olyan azonosító, amely az egyszerre megrendelt csoportkódokat fogja össze.
 • Csomagolási egység: az a szám, amely megmutatja, hogy a teljes küldemény hány darabból áll, azaz a Futárnak hány fizikai csomagot kell átadnia Címzettnek.
1db megrendelés azonosító az oda-vissza útra, 2db csoportkód (egy oda, egy vissza), 4db csomag ID (szerződésenként egy).

A mellékelt ábra egy egyszerű példán keresztül segít megérteni a csomag ID, csoportkód és a megrendelés azonosító fogalmát. A példában a futár feladata, hogy kettő szerződést elvigyen X feladó címről Y címzett címre, majd aláíratva visszavigye őket a feladónak az X címre. Amennyiben ezt „Oda-vissza” fuvarfajtával oldjuk meg, a jelölt azonosítók keletkeznek: 1db Megrendelés azonosító, 2db Csoportkód, 4db Csomag ID. A feladathoz 2 fuvarszakaszra volt szükség (X→Y majd Y→X).

A Deliveo-nak három különálló interfésze van (A kézikönyvben a továbbiakban így hivatkozunk az egyes interfészekre):

 • Diszpécser interfész: itt található a legtöbb beállítás és adat. Innen irányítja a diszpécser a futárokat, ide érkezik be az ügyfelektől a futárrendelés.
 • Ügyfél interfész: ezt az ügyfelek használják csomagfeladásra (futárrendelésre) és a csomagjaik követésére. Letölthetik innen a számláikat is, szerkeszthetik a kedvenc címeiket is.
 • Webes futár interfész (WFI) és Futár Applikáció (FA): a futárok által használandó interfészek közül az egyik. Gyakorlatilag egy mobilra optimalizált weboldal. Platformfüggetlen, nem igényel telepítést. Ezen keresztül jelzik a futárok, hogy felvettek vagy leadtak egy csomagot. Itt látják a futárok a feladataikat/címeiket. (Ugyanaz az e-mail cím és jelszó használandó a belépéshez mint az applikációnál.) Csak akkor javasoljuk a használatát, ha az applikáció nem elérhető a futárok számára valamiért (pl. nincs arra a platformra fejlesztve amit használnak). A Futár applikáció egy sokkal komplexebb, jobban használható alternatíva. A Futár Applikáció az alábbi előnyökkel rendelkezik a Webes Futár Interfészhez képest:
 • A megjelenítés sebessége független az internetelérés sebességétől. Az applikáció csak igen kis adatcsomagokat szinkronizál (beállítható) időközönként a gazdaprogramból.
 • Képes a beépített kamera segítségével vonalkódot olvasni, és a beolvasott vonalkód (valójában csoportkód) alapján felvenni vagy leadni csomagot.
 • Beállítható időszakonként elküldi a futár GPS koordinátáit a diszpécsernek. A webes megoldás csak akkor küldi, amikor valamilyen műveletet végez a futár.
 • A címzett a csomag átvételét a telefon kijelzőjén aláírással képes igazolni. Az aláírás képfájlként bekerül a gazdaprogramba, és a diszpécser által megtekinthető, továbbküldhető.
 • Képes hangjelzés és rezgés útján riasztani a futárt, ha új feladat (cím) érkezett. Néhány percenként ellenőrzi, hogy van-e új feladat.

A szoftverben adatok táblázatos megjelenítéséhez általában ugyanolyan táblázatokat használunk. Az oszlopok húzással áthelyezhetők (a legtöbb helyen el is menti a rendszer a felhasználó paramétereihez). Minden oszlop a fejlécre kattintva sorba rendezhető. Általában a sorra való dupla kattintással az adat szerkeszthetővé válik. A sorok elején a ikon a szerkesztést jelenti. Amennyiben a fejléc alatti, felülről második sor üres szövegmezőket és/vagy naptár ikont tartalmaz, akkor a szövegmezőkbe írt értékekre az oszlopra vonatkoztatva keresés funkció használható. (Naptár esetében dátumra keresés.) A táblázatok alsó sávjában (láblécében) bal oldalon a táblázat frissítése, táblázat exportja és nyomtatás funkciók elérhetők. Az exportálás a legtöbb esetben XML, Excel és CSV formátumokra vonatkozik. Amennyiben a táblázathoz értelmezhető és használható az azonnali hozzáadás, a lábléc tartalmazhat egy „+ Hozzáadás” gombot is, ebben az esetben a táblázat adatai/elemei ezúton bővíthetők. Ugyanitt több helyen elérhető az „Import” funkció is, amely segítségével a kapcsolódó táblázatba közvetlenül importálhatunk adatokat. További instrukciókat tartalmaz a megjelenő Import panel. A lábléc a táblázat funkcióival összhangban további gombokat is tartalmazhat. A lábléc jobb oldalán a lapozás funkció érhető el. A keresés funkció nem csak arra a lapra vonatkozik, amelyiket éppen nézzük, hanem a táblázat összes adatára, ezért nagyobb táblázatok esetén a keresőmezők használata néhány másodperces késleltetéssel jelentkezik. Ilyenkor a rendszer az adatbázis teljes táblájában keres.

Deliveo elérési útvonalak

URL Funkció
https://deliveo.nanosoft.hu Alap URL ⇒ login
https://deliveo.nanosoft.hu/admin Diszpécser interfész
https://client.deliveo.eu/ Ügyfél interfész
https://api.deliveo.eu/ API elérési útvonala
https://api.deliveo.eu/mobil.php Okostelefon applikációk csatlakozási pontja
https://mobil.deliveo.eu/ Webes Futár Interfész csatlakozási pontja

Egy csomag útja

Mielőtt csomagot adnánk fel, ellenőrizzük, hogy rögzítve van:

 • Legalább egy Ügyfél. Az Ügyfeleket a [Törzsadatok]/[Ügyfelek] menüpontban kezelhetjük.
 • Legalább két Cím. Két cím helyett két Ügyfél is lehet a saját címeikkel, de fel is vehetünk címeket az Ügyfelekhez. Az is lehetséges, hogy egy Ügyfél két Címe között kell szállítást teljesíteni. A címek földrajzi pozíciója megjeleníthető és módosítható a kis térkép ikonra kattintva. A Címeket a [Törzsadatok]/[Címek] menüpontban kezelhetjük.
 • Legalább egy Futár. Ha még nem rögzítettünk Futárt, azt a [Törzsadatok]/[Futárok] menüpontban tehetjük meg.
 • Legalább egy Rendszám A Rendszámokat a [Törzsadatok]/[Rendszámok] menüpontban kezelhetjük.

A rendszerbe alapvetően három forrásból érkezhet futárrendelés (csomagfeladás):

 1. Telefonon felhívja az ügyfél a Diszpécsert, aki a [FUTÁRRENDELÉS]/[Futárrendelés] menüpontba belépve rögzíti a csomagfeladás paramétereit.
 2. Az ügyfél az Ügyfél Interfészen keresztül ő maga rögzíti a csomagot a rendszerben, majd kéri a futárt.
 3. Nem szerződött partner a WIM-en keresztül adja fel a csomagját. (WIM = Web Integrációs Modul, ez egy kis box, ami beépül a Futárszolgálat saját weboldalába, és lehetővé teszi, hogy szerződés és regisztráció nélküli leendő partnerek is feladhassanak csomagot.)

1. Csomag feladása a diszpécser közreműködésével (telefonon)

Ha a diszpécser telefonos rendelést szeretne rögzíteni, be kell lépnie a [FUTÁRRENDELÉS]/[Futárrendelés] menüpontba, és a következő hat lépésben tudja rögzíteni a csomagfeladást:

 1. Ki kell választania a Ügyfelet, akinek a „nevében” rögzíti a csomagfeladást. (Ezt az Ügyfél Interfészen nem kell az ügyfélnek, hiszen ott a bejelentkezéssel már azonosítja magát.) Az Ügyfél kiválasztása legördülősáv melletti kis ikonra kattintva akár új Ügyfelet/Címet is rögzíthet, ez esetben telefonon el kell kérnie a szükséges hiányzó adatokat.
 2. Ki kell választania a fuvarfajtát. Négy fuvarfajta közül választhat: „Normál”, „Oda-vissza”, „Kör” és „Csillag”. „Normál” választása esetén a csomagfeladás befejezésekor kiürülnek a mezők. Egy rendelés esetén egy Megbízás azonosító keletkezik. „Oda-vissza” választása esetén a „Csomag feladása” gomb megnyomására a csomagcsoport rögzítve lesz, de a mezők nem ürülnek ki, hogy könnyebb legyen a vissza fuvart rögzíteni. (Tehát két fuvarszakasz lesz: egy oda, egy pedig vissza.) Ilyenkor a feladó és a címzett adatai megcserélődnek. A két útra összesen egy Megbízás azonosító keletkezik a rendszerben, így később könnyebb követni, hogy a megrendelés egy oda-vissza fuvarra vonatkozott. (Esetleg a díjkalkulációt is érintheti.) „Kör” választása esetén ugyanaz történik mint az „Oda-vissza” választása esetén, annyi különbséggel, hogy a címzett adatai felkerülnek a feladó adatok helyére, és a címzett mezők kiürülnek. Így a címzett adatainak kitöltésével „hozzáfűzzük” a következő fuvarszakaszt az előzőhöz. Mindig az előző címzett lesz a következő fuvarszakasz feladója. Korlátlan számú fuvarszakasz összefűzhető, és az egész láncolatra egy Megbízás azonosító keletkezik. A művelet addig folytatódik, ameddig új Ügyfelet nem választunk ki. „Csillag” esetén ugyanaz játszódik le, mint a körfuvar esetén, annyi változással, hogy a feladót minden egyes csomagfeladás után változatlanul hagyja, csak a címzett mezőit üríti ki. Így a feladó cím mindig ugyanaz lesz, csak a címzett változik. Korlátlan számú fuvarszakasz rögzíthető, és az egész „csillagra” egy Megbízás azonosító keletkezik. A művelet addig folytatódik, ameddig új Ügyfelet nem választunk ki.
 3. Be kell állítani a fuvar jellemzőket. Az „Opció” kiválasztásával megadhatjuk, hogy a Futárszolgálat kínálatából melyik szolgáltatást kívánja az ügyfél igénybe venni. Itt jelennek meg a [BEÁLLÍTÁSOK]/[Szállítási opciók] menüpont alatt rögzített szolgáltatások. Olyan opciókat célszerű itt rögzíteni, mint „Azonnali szállítás”, „Másnapi szállítás” vagy hasonló szolgáltatástípusok. (Ez az opció azonban nem kapcsolódik a szolgáltatás díjazásához.) Bejelölhető a „Szombati kézbesítés” és egy opcionális paraméter, amely a [BEÁLLÍTÁSOK]/[Általános] menüpontban be lett állítva. Okmány visszaforgatás esetén megadhatjuk a visszajuttatandó okmány azonosítószámát. Eseti díjfizetés esetén meg kell adni, hogy a feladó, vagy a címzett fizeti-e a szolgáltatási díjat. megadhatja a diszpécser a szolgáltatás díját, és az utánvét összegét. Megadhatja a diszpécser a díjkategóriát is, amely a szolgáltatási díj kialakításához szükséges lehet. (Nem kötelező azonban itt megadni: a szolgáltatás teljesítése közben, vagy annak befejezése után is beárazható a fuvar.)
 4. Meg kell adni a kézbesítési jellemzőket, azaz a címeket. Itt adhatjuk meg, hogy a csomag honnan-hova menjen. A rögzített címeket a rendszer néhány betű beírása után felkínálja. A ikonra kattintással az Ügyfél saját címét tesszük a mezőkbe. A mellette lévő segítségével a címként rögzített adatokat egy kattintással Ügyfélként is rögzíthessük. (Ekkor további adatok megadása szükséges!)
 5. Csomag jellemzők. itt adható meg, hogy a csomagcsoport csomagjai milyen paraméterekkel rendelkeznek: térfogat és tömeg a szükséges adatok. Amennyiben a [BEÁLLÍTÁSOK]/[Általános] menüpontban kikapcsoljuk ezen adatok kötelezőségét, akkor a rendszer az ott megadott alapértelmezett méretekkel és tömeggel fogja rögzíteni a csomagot. A ikonnal annyi csomagot ad hozzá a diszpécser hozzá a csomagcsoporthoz, amennyit az Ügyfél szeretne küldeni. Legalább egy csomagot rögzíteni kell. Az egyes csomagok egyedi azonosítót kapnak a rögzítéskor, az ún. Csomag ID-t. A Csomag ID nem ismétlődik. A már rögzített csomagok a sarkában lévő piros „X” ikon kattintásával eltávolíthatók. A csomagokhoz a rajtuk levő szövegmezőbe írással egyedi azonosítót is adhatunk a Csomag ID mellé. (Ez nem váltja fel a Csomag ID-t, a kettő párhuzamosan fut majd a rendszerben.)
 6. A megrendelés lezárása. Amennyiben a diszpécser befejezte a csomagok hozzáadását a csomagcsoporthoz, egy gördítősáv segítségével választhat olyan lehetőséget, hogy nem küldi be a rendszerbe mint új futárrendelést, hanem rögtön egy csomaghelyre teszi azt. Ez olyankor lehet szükséges, amikor a csomagért nem kell elmennie a futárnak, mert éppen behozta valaki, vagy a Futárszolgálatnál keletkezett. A kis óra ikonnal időzíteni tudjuk a csomagfelvétel időpontját. Amennyiben mindent rendben talál a diszpécser, a „Csomag feladása” gombra kattintva befejezi a futárrendelést. A csomagcsoport ilyenkor bekerül a rendszerbe mint új kérés.

2. csomag feladása szerződéssel rendelkező Ügyfelek számára az Ügyfél Interfész segítségével

CSOMAGKEZELÉS

Új rendelések

Amikor új futárrendelés került a rendszerbe, akkor két manuális és egy automatikus lehetőség áll rendelkezésre az új csomag felvételének feladatát valamelyik Futárra kiosztani:

 1. Manuális kiosztás táblázatos módszerrel a [Csomagkezelés]/[Új rendelések(táblázatos)] menüpontban. Kattintsunk a sorok elején található kis teherautós ikonra. Meg fog jelenni egy táblázat, amiben az összes futár feladatai könnyen áttekinthetőek listaszinten. Így könnyen átlátható, hogy melyik futárnak hány címe van, és merrefelé. A kis sárga szervízbox ikonra kattintva a megrendelés sorában a csomagcsoport szerkeszthető lesz.
 2. Térképes megoldással a [Csomagkezelés]/[Új rendelések(térképek)] menüpontban. Ilyenkor a térkép bal oldalán megjelennek a Futárok rendszámai azokkal a színekkel, amiket hozzájuk rögzítettünk. A jobb oldali sávban megjelennek az új futárrendelések (gördíthető lista). A kis szerkesztés ikonra kattintva a még kiosztatlan csomag paraméterei szerkeszthetővé válnak. Jobb oldalon két ikont is láthatunk: az egyik az azonnal kiosztandó feladatok listája, a másik az időzített. Az időzítettből a kért időpont előtt 15 perccel átkerül a feladat az azonnal kiosztandók listájába. Az óra ikonon a szám a csomagcsoportok számát jelenti. A feladat kiosztásához a jobb oldali sávból a csomag(csoport)ot tartalmazó boxot húzzuk át bal oldalra arra a Futárra, amelyikre tervezzük kiadni a csomag felvételét. A futáron kis kockában látjuk, hogy hány címe van éppen, ebből következtethetünk a Futár leterheltségére. Ha rákattintunk a Futárra, a térkép megmutatja a Futár pillanatnyi helyzetét, ha pedig a jobb oldali sávban a csomagcsoportot jelképező boxra, akkor a térképen megláthatjuk a csomagcsoporthoz tartozó felvételi és leadási címet. A kék körvonal és a lefelé mutató nyíl a leadási címet, a felfelé mutató nyíl és a zöld körvonal a felvételi címet szimbolizálja. A futárok címeit a kis lufi () szimbolizálja. Ha a lufi közepében lévő kis kör zöld, akkor felvételi címről, ha kék, akkor leadási címről beszélhetünk.
 3. Automatikus kiosztás előre definiált futárkörzetek segítségével: ilyenkor a rendszer a csomag bekerülését követően megvizsgálja, hogy a csomagcsoport felvételi címének az irányítószáma szerepel-e a [BEÁLLÍTÁSOK]/[Táblázatkezelés]/Futárkörzetek kijelölése… panelen. Ha igen, akkor automatikusan kiosztja a csomagcsoport felvételét a megjelölt futárnak.

Áttekintés

A Futárszolgálatnál lévő csomagokat az „Áttekintés” menüpontban kezelhetjük. Az itt található csomagcsoportok azok a csomagok, amelyeket a Futár már felvett a feladótól, de még nem adott le a Címzettnél. A fel nem vett csomagok még nem jelennek meg itt, a már leadott csomagok adatait a [Csomagkezelés]/[Archívum] menüpontban tekinthetjük meg. Vegyük sorra az oszlopokat és a funkciókat (csak azokat, ahol az oszlop neve nem utal egyértelműen a tartalomra):

 • A és a segítségével a Diszpécser a Futár helyett leadhatja, ill. felveheti a csomagokat. Felvételkor megadható a rendszám, akinek a nevében felvesszük, és az esetleges visszapattanó indok, ami miatt nem tudta felvenni a Futár.
 • A ikonnal törölhetjük a csomagcsoportot (ha még nem vette fel a futár).
 • A ikon azt jelzi, hogy van-e harmadik fél oldalára mutató hivatkozás rögzítve a csomagcsoporthoz. Ha nincs, akkor fekete-fehérré változik.
 • A ikonra mutatva az egérrel, megnézhetjük a csomagcsoporthoz kapcsolódó eddigi bejegyzéseket (a módosításokat, az esetleges meghiúsult kézbesítéseket, stb.).

A sor elején lévő szerkesztés ikonra (vagy dupla kattintás a sorra) kattintva egy felbukkanó panelen nagyon sok beállítási lehetőség áll rendelkezésre.

Szerkesztés

Itt szerkeszthetjük azokat az adatokat, amelyek szerkesztését a [Beállítások]/[Táblázatkezelés] menüpontban engedélyeztük.

Árazás

Itt a szolgáltatási díjhoz hozzáadhatunk további extra díjakat, mint pl. az Üzemanyag felár, és a Várakozási díj. Az (alap)ár képződhet manuális vagy automatikus árazással. A már előzőleg beállított árat is módosíthatjuk.

Csomag információk

Itt tekinthetjük meg a Csomagcsoportban található csomagokat. Szerkeszthetjük az egyes csomagok adatait, hozzáadhatunk újat vagy törölgetünk.

Dokumentumok

Ezen a fülön találhatjuk a csomagcsoporthoz kapcsolódó, a rendszerben keletkezett dokumentumokat, (Pl: A Futár Applikáció által a Csomagcsoporthoz készített fotókat, A Csomag kézbesítésekor keletkezett Aláíráslapot) és a Diszpécser által manuálisan feltöltött fájlokat (speciális bizonylatok, megállapodások, stb.)

Napló

Itt találhatjuk a Csomagcsoport életútjának állomásait.

Útvonaltervező

A Deliveo képes útvonalterv alapján kiszámított távolság, és előre (Ügyfelenként) meghatározott km díj segítségével szolgáltatási díjat meghatározni. Az útvonal tervezése a Google Maps segítségével történik, nem a jármű ténylegesen megtett útvonala alapján. Ezen funkció használatához első lépésben a [Törzsadatok]/[Ügyfelek] menüpontban az Ügyfél módosítása panelen rögzítsünk egy km díjat az adott ügyfélhez. (Ez a díj lehet minden Ügyfélnél azonos, vagy Ügyfelenként különböző is.) Ezután a [Csomagkezelés]/[Áttekintés] menüpontban az árazni kívánt csomagot szerkesszük, majd válasszuk az „Útvonaltervező” fület. A fülre kattintáskor a rendszer a Google útvonal tervezési szolgáltatása segítségével megtervezi a Feladó címe és a Címzett címe közötti legrövidebb utat. (A Google Maps jellemzően 2-3 útvonal-opciót ad vissza. A távolság mögött az eltelt idő is látszik.) Alul, a bal oldali gördítősávval válasszuk ki a Futár által bejárt utat (a legördülő menü alapértelmezésben a legrövidebb lehetőségen áll). A mellette lévő mezőben megjelenik a már előzőleg rögzített km díj, majd A jobb oldali „Fuvardíj” mezőben az így kalkulált ár. (A távolság és a km díj szorzata.) Amennyiben ezt az összeget el szeretnénk menteni szolgáltatási díjként, kattintsunk a kék színű „Mentés” gombra. (Amennyiben más úton, pl. szabály alapú árazással vagy manuálisan már rögzítettünk ezt megelőzően szolgáltatási díjat a feladathoz, akkor a rendszer felbukkanó ablakban jóváhagyást kér ennek a felülírásához.) Az így kalkulált ár közvetlen módosításához itt nincs lehetőség, de km díjat erre a munkamenetre átírhatjuk. Ha itt átírtuk a km díjat, az nem lesz mentve, csak erre az egy számításra vonatkozik.

Szállítólevél

A rendszerben lehetőség van rá, hogy a munkanap kezdetén -szükség esetén- egyszerűen és gyorsan papír alapú szállítólevelet kapjanak a futárok. A [Futárok-Autók]/[Szállítólevél] menüpontban 4 lépésben szállítólevele(ke)t generálhatunk, és kiküldhetjük a szükséges SMS értesítéseket.

 1. Válasszuk ki a rendszámot, amelyhez szállítólevelet szeretnénk generálni.
 2. Jelenítsük meg a Futár címeit a térképen áttekintés céljából.
 3. A Szállítólevél letöltésénél kétféle szállítólevelet is generálhatunk: a „sima” HTML szállítólevél egy egyszerű lista, amely az alapvető információkat tartalmazza a Futár munkájához. A PDF csomagonkénti szállítólevél egy olyan lista, amely az A4 formátumú papírt vízszintesen három részre bontja, és egyharmad részenként egy csomagcsoport adatait fogja tartalmazni. Ez azért előnyös, mert ha olyan háromba perforált leporelló papírra nyomtatjuk, amely két példányos, akkor az ügyfél aláírása után a papír két példánya kettébontható, és az egyik példányát a feladó/címzett megtarthatja.
 4. Negyedik lépésben az aznapi csomagok feladóit/címzettjeit SMS-ben értesíthetjük a Futár érkezéséről (ha a funkció be van kapcsolva).

Transzport

A rendszer lehetővé teszi csomaghelyek alkalmazását, ameddig a csomag(csoport) a Futárszolgálat kezelésében van. A [Csomagkezelés]/[Transzport] menüpont funkciói ezen csomaghelyek közötti csomagmozgatásra valók. Csomaghelynek számít a rendszám is. A „Csomaghelyek” táblázat tartalmazza a csomaghelyek listáját. A csomaghely belső neve az, amit a Diszpécser lát, a „Publikus neve” az, amit az Ügyfél láthat. A csomaghelyekről egyenként leltár készíthető. Csak azok a csomaghelyek törölhetők, ahol nincsenek csomagok elhelyezve. Kétféle csomagtranszport üzemmód közül választhatunk:

Tömeges transzport. A transzport valamilyen kritérium alapján történű szelektált árumozgatásra használható a csomaghelyek között. (Pl. az egy városba tartó / egy városból jövő csomagokat, vagy egy adott Ügyfél csomagjait tudjuk külön válogatni a többitől.) A Forrás csomaghelyet a bal oldali panelen adhatjuk meg, innen fogjuk a csomagcsoiportokat átmozgatni a bal oldali Cél csomaghelyre. A mozgatáshoz adjuk meg a bal oldali Forrás oldalon, hogy mely csomagokat szeretnénk mozgatni. Ha van a szűrésnek megfelelő csomag, akkor azok listája megjelenik. A lista alatt láthatjuk a kijelölt csomagok összsúlyát és össztérfogatát. Ha kijelöltük a mozgatandó csomagokat, jobb oldalon adjuk meg a cél csomaghelyet, majd nyomjuk meg a kék színű „Transzport” gombot. A művelet után jobb oldalon láthatjuk az átmozgatott csomagokat.

Csomagszintű transzport. Ebben az esetben a csomagokat vagy csomagcsoportokat egyesével mozgatjuk a rajta lévő vonalkód beolvasásával. Válaszhatunk automata vagy kézi feldolgozást. Az automata feldolgozást a futószalagos, vonalkódolvasó kaput alkalmazó Futárszolgálatok részére javasoljuk. Beállítható, hogy a beolvasás után hány másodperccel végezze el a műveletet. A kézi feldolgozás esetén minden egyes vonalkód-olvasás után a gomb megnyomása után történik meg a transzport. Utóbbi esetben lehetőség van a csomagok tömegének utólagos mérésére. Az „Új csomahely” kiválasztása után már meg is kezdhetjük a transzportot: helyezzük a kurzort a „Csomag ID” / „Csoportkód” mezőbe (attól függően melyiket használjuk) és a vonalkód olvasóval olvassuk be a csomagcimként található vonalkódot. (Vonalkódolvasó helyett természetesen kézzel is begépelhetjük a csomagazonosítókat, de ilyenkor nem érdemes az automata üzemmódot használni.)

Archívum

A már kézbesített csomagokat a [Csomagkezelés]/[Archívum] menüpontban tekinthetjük meg. Az „Archivum” táblázat legtöbb oszlopa és azok funkciója megegyezik az „Áttekintés” táblázatéval. A speciális oszlopok az alábbiak:

 • „Össz ár”, amely egy gomb formájában jelenik meg, amennyiben a számlázó modul be van kapcsolva, és van számlázható összeg. Ebben az esetben a gombra kattintva a rendszer felvezeti a gombra írt összeget a csomag Ügyfelének a gyűjtőszámlájára. Az így gyülekező tételeket tetszés szerinti periodikussággal kiszámlázhatjuk. Amennyiben egy csomagcsoportot felvezettünk tételként, a gomb újra nem kattintható. Ha a számláról a tételt töröljük, a gomb ismét kattinthatóvá válik.
 • „Utalhatóként” / „Utalva” ezekkel a gombokkal meg tudjuk jelölni utalhatóként a visszautalható tételeket, és a már visszautaltakat. A visszautalás az utánvétre vonatkozik. Ugyanezt a műveletet csoportosan is elvégezhetjük a [Csoportos műveletek]/[Visszautalás] menüpontban.
 • Az „Átvette” oszlopban néhol egy kép ikont találhatunk. Ahol ilyen van, ott a rendszerben rögzítve van az átvevő aláírása kép formátumban. Az ikonra kattintva megtekinthetjük az aláírást, és az Aláíráslapot letölthetjük, vagy e-mailben azonnal elküldhetjük a feladónak.

Keresés

A keresés funkció segítségével megtalálhatunk csomagokat. A rendszer ilyenkor minden csomaghelyen, minden állapotra keres, és megmutatja a csomag(csoport) státuszát és előéletét. Kereshetünk konkrét csoportkódra vagy Csomag ID-ra, esetleg paraméterre.

TÖRZSADATOK

Ügyfelek

Ebben a menüpontban kezelhetjük az Ügyfeleket (A Futárszolgálat vevőit). Az Ügyfél megegyezhet a Címzettel vagy a Feladóval.Feladó vagy Címzett). Az Ügyfél Interfész Ügyfelenként engedélyezhető (kikapcsolt állapotban értelemszerűen nem tudja elérni az Ügyfél felületet).

 • A Ügyfelek táblázatból a kis nyilas ikon segítségével direkt módon beléphetünk a kiválasztott Ügyfél Ügyfél Interfészébe. Ha átléptünk az Ügyfél interfészbe, onnan nem lehet visszalépni a Diszpécser interfészbe, ki kell lépni, majd be kell lépni újra a Diszpécser Interfészbe.
 • Az itt generált API kulcsot kell a Futárszolgálatnak odaadnia az Ügyfélnek, az API használatához. Az API segítségével lényegében minden olyan funkciót elér az Ügyfél, amit az Ügyfél Interfészből is elérne.
 • A címek földrajzi pozíciója ellenőrizhető és módosítható a kis térkép ikonra kattintva.
 • Az „Árazás szabályok” és a „Rendszám szabályok” fülön azokat a szabályokat láthatjuk, amelyek ehhez az Ügyfélhez kapcsolódnak (Paraméterként ez az Ügyfél van kiválasztva).
 • Új Ügyfelet az alsó sávon lévő „+Hozzáadás” gombbal vehetünk fel. Itt meg kell adnunk az Ügyfél nevét, címét és egyéb adatait. (Az Ügyfél lényegében a számlafizető.) Kiválaszthatjuk az Ügyfél devizanemét és az alapértelmezett nyelvét, amellyel az Ügyfél Interfészt használni fogja. Amennyiben szeretnénk, hogy használja az Ügyfél felületet, generálhatunk a részére jelszót, amit a rendszer automatikusan kiküld az itt rögzített e-mail címre.(Belépés után természetesen mind a nyelvet, mind a jelszavát megváltoztathatja.) Az „Aktív” kapcsoló a rendelésfeladás kikapcsolására szolgál, inaktív állapotban is beléphet az ügyfél felületbe, megnézheti a régebbi csomagjait, csak nem adhat fel futárrendelést (pl. számlatartozás miatt).

A „Fizetési metódus” beállítása két opció lehet:

 1. Eseti. Ebben az esetben minden egyes fuvarnál a rendszer a feladótól vagy a címzettől kérni fogja a szolgáltatási díjat. (Az hogy kitől, beállítható a csomagfeladásnál.)
 2. Gyűjtőszámla. Ilyen esetben a rendszer nem kéri sem a címzettől, sem a feladótól a szolgáltatási díjat, mert az ügyfél gyűjtőszámlán, meghatározott időszakonként fizet (pl. havonta egyszer banki utalással).

Raktárkezelés: Az Általános fülön három opciót találhatunk az Ügyfél raktárkezelésére vonatkozóan:

 1. Diszpécser ⇒ ebben az esetben a kiválasztott Ügyfél raktárába a Futárszolgálat Diszpécsere képes készletet növelni (betárolni).
 2. Ügyfél ⇒ ebben az esetben az Ügyfél saját maga tárolhat be a készletére cikkeket
 3. Negatív készlet mennyiség ⇒ ha ez be van pipálva, akkor az Ügyfél készlete lemehet mínuszba

Raktárkezelés esetében ha mindkét pipát kivesszük, akkor az Ügyfél gyakorlatilag nem kezel raktárat, nem is látja a saját felület a „Készlet” menüpontot. Ha mindkettőt betesszük, akkor mind az Ügyfél, mind a Futárszolgálat Diszpécsere tárolhat be árut az Ügyfél raktárába. A raktárban két módon csökkenhet a mennyiség:

 1. A „Raktárkezelés” dialógban mínusz szám hozzáadásával, vagy
 2. Csomagcsoport összekészítésekor ha a csomagokat a cikkek közül választjuk ki.

A cikktörzsből hozzáadni cikkeket a csomaghoz a fenti beállítások bármelyikében tud mind a Futárszolgálat Diszpécsere, mind az Ügyfél. A beállítások csak a betárolásra vonatkoznak.

Ügyfelek kötegelt rögzítése fájl import útján

Az importálható fájlnak az alábbi mezőkből kell állnia. A fájl első sora fejléc, ezért az oszlopok sorrendje tetszőleges. Mező szeparátor: ; (pontosvessző).

# Mező (fejléc) neve Felvehető értéke Magyarázat
1. name Max. 100 karakter szám, betű és írásjelek. A Cím neve (Pl. „Címzett 2000 Kft.” )
2. country 2 karakter betű. Országkód (pl. HU-Magyarország, US-Egyesült Államok, DE-Németország.)
3. zip Max. 10 karakter szám, betű és írásjelek. Irányítószám (pl: 1234)
4. city Max. 50 karakter szám, betű és írásjelek. Település neve (Pl.: „Budapest”)
5. address Max. 50 karakter szám, betű és írásjelek. A cím (Pl: Kisfaludy u. 1.)
6. apartment Max. 50 karakter szám, betű és írásjelek. Épület, lépcsőház, emelet, ajtó
7. phone Max. 15 karakter szám, + jellel kezdődjön Telefonszám nemzetközi előhívószámmal (pl.: +36205555555)
8. email Max. 25 karakter szám, betű és írásjelek. Email cím. Egy db „@” és legalább egy db „.” legyen benne.

A fenti importálásnak nem részei az alábbi Ügyfél-adatok (zárójelben a rendszer által importálás közben beállított alapértelmezett értékek):

 • Időzóna (Europe\/Budapest)
 • Dátum formátum (Év-hónap-nap)
 • Idő formátum (Óra:perc:másodperc)

Amennyiben ezektől eltérő értékkel szeretné rögzíteni az Ügyfeleket, a módosításokat utólag, manuálisan kell elvégezni.

Címek

A rendszerben ismert Címek a [Törzsadatok]/[Címek] menüpontban kezelhetők. A rendszer nem tesz különbséget a Feladó és a Címzett címek között (hiszen ugyanaz a cím lehet Feladó cím és Címzett cím is). Egy címet mindig hozzá kell rendelni egy Ügyfélhez. Egy ügyfél a műveletei során csak a saját címeit használhatja. Tehát az „A” Ügyfél nem láthatja „B” Ügyfél címeit. Akkor is rögzítenie kell egy címet sajátjaként, ha az másik Ügyfél címeként már létezik ugyanaz. Kivétel a Globális cím: a globális címet minden Ügyfél használhatja feladóként vagy címzettként, de egyik Ügyfél sem módosíthatja vagy törölheti azt. A globális cím célja, hogy kevesebb egyforma cím legyen a címtörzsben. Ha a diszpécser egy cím esetében az Ügyfél nevét átállítja „Globális”-ra, akkor az Ügyfél „elveszíti” azt a címet, azaz ezentúl az így módosított cím globálissá válik. Ügyfél nem rögzíthet globális címet.

Az adatmezők alján található „Erre a címre érkező csomagok csoportosítása egy megrendelés azonosítóra” jelölőnégyzet. Ha ezt bejelöljük, akkor, ha az így megjelölt címre érkezik csomag, akkor ha már van erre a címre címzett kézbesítendő csomag, akkor az újonnan feladott csomag(ok) megrendelés azonosítóját felülírja a rendszer a már korábban erre a címre feladott csomag(ok) megrendelés azonosítóval. (Ha még nincs, akkor kap egy új megrendelés azonosítót.) Az így „összekötött” csomagokat egyben küldhetjük át Partner futárszolgálat rendszerébe, és a státuszváltozások is megrendelés azonosító szinten jönnek vissza.

Külső azonosító

A Cím külső azonosítója egy szám, ami arra szolgál, hogy ha ezt megadjuk Sok csomag import fájlban tömeges csomagfeladáskor, akkor a rendszer megkeresi az ehhez tartozó Címet a Címek között, és feldolgozza mint Feladót vagy Címzettet. Ezzel egyrészt kisebbek az importálandó fájlok, másrészt ezek az azonosítók jöhetnek másik, külső informatikai rendszerből, ezáltal a Deliveo Címei és a külsős rendszer címei szinkronban tarthatóak.

Zóna használata

A Címnek a zóna tulajdonsága lehetővé teszi, hogy olyan árazási szabályokat hozzunk, amelyek a Címek egyik halmazából a másikba történő küldését tudja automatikusan árazni. Zónának bármilyen rövid (max. 20) karaktersorozat megadható.

Nyitva tartás

Az itt kitöltött nyitva tartást a Futár látja a Futár applikációban, és ehhez tudja igazítani a Cím látogatási időpontját, így tervezhetőbbé válik a napja.

Behajtási korlátozás

A Címhez tartozó behajtási korlátozás rögzíthetjük itt.

Bejárási azonosító használata

A feladott csomagok (miután a diszpécser által vagy automatikusan kiosztásra került a futárnak mint feladat) kétféle sorrendben jelenhet meg a WFI-ben, és a Futár Applikációban:

 • A feladat keletkezésének a sorrendjében (hagyományos kronológiai sorrend)
 • A bejárási azonosító sorrendjében (a Címek előre rögzített sorrendjében)

A bejárási azonosító egy szám, ami a Cím szerkesztésekor megadható. Amennyiben a címeknél ki van töltve ez az adat, és ezáltal fel van építve egy logikus bejárási sorrend, akkor a bejárási azonosító alapú feladatrendezés esetében a futárnak a címek mindig ugyanabban a sorrendben jelennek meg (persze csak akkor, ha van ott feladat). Ez különösen hasznos az ún. terítő járatoknál, ahol a futár megközelítőleg minden nap ugyanazt a kört járja be, de vagy megáll a Címen ha van feladat vagy nem. A beállítás a [Beállítások]/[Általános] menüpont „Globális” panelján állítható be, és azonnal életbe lép.

Hogyan kerülhet új cím a címtörzsbe?

A Címek táblába háromféleképpen kerülhetnek be új bejegyzések:

 • Manuálisan rögzítve (+Hozzáadás gomb a táblázat alján.)
 • Csomagfeladáskor automatikusan mentésre kerül a cím, ha még nincs olyan
 • Fájl import útján

Az importálható fájlnak az alábbi mezőkből kell állnia. A fájl első sora fejléc, ezért az oszlopok sorrendje tetszőleges. Mező szeparátor: ; (pontosvessző).

# Mező (fejléc) neve Felvehető értéke Magyarázat
1. name Max. 25 karakter szám, betű és írásjelek. A Cím neve. Pl: „Kovács József”, vagy „Címzett Kft.”
2. country 2 karakter betű. Két betűs országkód. pl. HU (Magyarország), US (Egyesült Államok), DE (Németország).
3. zip Max. 10 karakter szám, betű és írásjelek. Település irányítószáma. Pl.: 1234
4. city Max. 25 karakter szám, betű és írásjelek. Település neve. Pl.: Budapest
5. address Max. 25 karakter szám, betű és írásjelek. A cím. Pl.: Fő utca 1.
6. apartment Max. 15 karakter szám, betű és írásjelek. Épület, lépcsőház, emelet, ajtó.
7. phone Max. 15 karakter szám, + jellel kezdődjön Telefonszám nemzetközi előhívószámmal (pl.: +36205555555)
8. email Max. 50 karakter szám, betű és írásjelek. Email cím. @ és legalább egy . legyen benne. Egyedi előfordulású elem, tehát nem lehet két ugyanolyan email cím az adatbázisban.
9. ext_id Max. 5 karakter szám, betű és írásjelek. Külső azonosító. A címhez szabadon hozzárendelhető azonosító, mely segítségével elősegítjük a Deliveo más rendszerek közötti átjárhatóságot.
10. traversal_id Max. 5 karakter szám. Bejárási azonosító. Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a Futár applikáció a bejárási sorrend szerint rendezi a beérkező feladatokat.
11. zone Max. 5 karakter szám, betű és írásjelek.

A [Törzsadatok]/[Járművek] menüpontban kezelhetjük azokat a járműveket, amikkel a Futárok a kiszállítást végzik. (Rendszám = bármilyen jármű azonosító lehet. Rendszámra nem kötelezett jármű használata esetén valamilyen más azonosító is megteszi.) A szokásos „+Hozzáadás” gombbal vehetünk fel újat, a sor elején lévő kis szerkesztés ikonra kattintva szerkeszthetjük. Szükséges adatok: rendszám, raksúly (a rendszer figyeli, hogy mennyi súly van a rendszámon, és figyelmeztet, ha túllépné az újabb csomag felvétele), az ikon kijelölése, ami szimbolizálja majd a térképen, egy szín kiválasztása, aminek a térképes csomagkiosztásnál lesz jelentősége. A járműveken lévő csomagok alapértelmezett sorrendje a rögzítés sorrendje, azonban sürgős szállítás esetén ezt a sorrendet a diszpécser a Csoportos Műveletek/Útvonal optimalizálás funkcióval felülbírálhatja. Az itt beállított értékek befolyásolják, hogy a Webes Futár Interfészen és az applikációban a csomagok a listában milyen sorrendben legyenek láthatóak.

Az importálható fájlnak az alábbi mezőkből kell állnia. A fájl első sora fejléc, ezért az oszlopok sorrendje tetszőleges. Mező szeparátor: ; (pontosvessző).

# Mező (fejléc) neve Felvehető értéke Magyarázat
1.licence_plate Max. 25 karakter szám, betű és írásjelek. A jármú azonosító száma (leggyakrabban rendszáma). Egyedi előfordulású elem, tehát nem lehet két ugyanolyan azonosító az adatbázisban.
2.weight Max. 10 karakter szám, ebből 2 lehet tizedes. A jármű raksúlya. Pl.: 3000.5
3.volume Max. 10 karakter szám, ebből 2 lehet tizedes. A jármű raktérfogata. Pl.: 50.5

Futárok

A [Törzsadatok]/[Futárok] menüpontban rögzítheti a Futárszolgálat a nála dolgozó futárokat (esetleg alvállalkozókat). Új futárt az alsó sávban lévő „+Hozzáadás” gombra előbukkanó panelen rögzíthetünk. Szükséges a Futár neve, telefonszáma, e-mail címe. Itt adhatunk jelszót a futárnak, amit választásunk szerint kiküldhetünk e-mailben és/vagy SMS-ben. Az „Aktív” kapcsolóval aktiválhatjuk/deaktiválhatjuk a futárt. Deaktiválás esetén sem a Webes Futár Interfészen, sem Futár Applikáción keresztül nem tud belépni a rendszerbe. A „Mobil App aktív” kapcsolóval azt állítjuk be, hogy használ(hat)-e a futár applikációt a műveletekhez. (Elképzelhető, hogy nem tudjuk bekapcsolni ezt a funkciót, ennek az lehet az oka, hogy nem rendeltünk applikációt a licenchez, vagy a megrendelt mennyiséget már kimerítettük.)

Az importálható fájlnak az alábbi mezőkből kell állnia. A fájl első sora fejléc, ezért az oszlopok sorrendje tetszőleges. Mező szeparátor: ; (pontosvessző).

# Mező (fejléc) neve Felvehető értéke Magyarázat
1. name Max. 25 karakter szám, betű és írásjelek. A Futár neve.
2. address Max. 100 karakter szám, betű és írásjelek. A Futár címe.
3. phone Max. 15 karakter szám, + jellel kezdődjön Telefonszám nemzetközi előhívószámmal (pl.: +36205555555)
4. email Max. 50 karakter szám, betű és írásjelek. A Futár email címe. Egyedi előfordulású elem, tehát nem lehet két ugyanolyan email cím az adatbázisban. @ és . legyen benne.

A futárok adatainak szerkesztése a sorok első oszlopaiban lévő ikonra kattintva érhető el. Egy Futár szerkesztésekor felbukkanó dialógban három füllel találkozunk:

 1. Általános: itt a Futár általános adatait szerkeszthetjük, illetve beállíthatjuk az időzónáját. Ugyanitt kapcsolhatjuk ki/be a futár applikációhoz való hozzáférést. Amennyiben a Futár elfelejtette a Futár Applikációhoz vagy a WFI-hez való hozzéférést, akkor pipáljuk be az „SMS” vagy „E-mail” checkboxot, és nyomjuk meg a „Mentés” gombot. Ekkor a rendszer kiküld a megjelölt csatornán egy újragenerált jelszót a Futárnak. (Kiküldés előtt ellenőrizze, hogy az e-mail cím és/vagy a telefonszám helyes-e.)
 2. Térkép: itt láthatjuk a futár pillanatnyi pozícióját, illetve „visszajátszhatjuk” a Futár tetszőleges napját az elmúlt 365 napra vonatkozólag. (A Futárok nyomkövetési adatait 1 évig őrizzük meg.)
 3. Statisztika: itt láthatjuk a kijelölt időszakra vonatkozólag a kézbesített súlyt, csomagok számát és a címek darabszámát.

Csomaghelyek

A [Törzsadatok]/[Csomaghelyek] menüpontban rögzíthetjük azokat a csomaghelyeket (csomagállapotokat), ami segít a csomagmozgások követésében. Ilyen csomaghely lehet a raktárban egy fizikai hely (polc, raklap, stb…) vagy egy csomag állapot is. A csomaghelynek van egy publikus és egy belső neve. A belső nevet a felhasználók látják, a publikus nevet az Ügyfelek is. (Így követik a feladott csomagjuk állapotát.) Csomaghelynek számít a rendszám (jármű azonosító) is.

Csomaghelyek kötegelt felvitele fájl import útján

Az importálható fájlnak az alábbi mezőkből kell állnia. A fájl első sora fejléc, ezért az oszlopok sorrendje tetszőleges. Mező szeparátor: ; (pontosvessző).

# Mező (fejléc) neve Felvehető értéke Magyarázat
1.name Max. 25 karakter szám, betű és írásjelek. A tárhely azonosítója. Egyedi előfordulású elem, tehát nem lehet két ugyanolyan azonosító az adatbázisban.
2.alias Max. 25 karakter szám, betű és írásjelek. A tárhely publikus neve (az Ügyfelek ezt látják).

Cikktörzs

A Cikktörzsben rögzítjük azokat a Cikkeket, amelyek a szállítandó csomagokba kerülhetnek. A [Törzsadatok]/[Cikktörzs] menüpontban rögzített tételeket kiválasztva a Diszpécser általi csomagfeladásnál nem kell beírnunk a csomag súlyát, és méreteit. Ugyanezek a cikkek (cikkszám alapján) fájl import alapú csomagfeladásnál is meghivatkozhatók. A Cikktörzs táblázat első oszlopában lévő szerkesztés ikonra kattintva a cikk adatai módosíthatók. Új cikk hozzáadásához használjuk az alsó tálcán lévő „Hozzáadás” gombot. Az alsó tálcán lévő „Raktárkezelés” gombra kattintva módosíthatjuk egy Ügyfél raktárkészletét (felfelé és lefelé egyaránt). A Cikkeknél lehetőség van a Cikkeket „Virtuális cikk”-ként megjelölni. Az így megjelölt cikkeknél a raktárkezelés „végtelen”, azaz a cikk nem fogy el sohasem, nem is lehet betárolni belőle. Virtuális Cikként egy Cikket csak akkor jelölhetünk meg, ha a készleten lévő mennyisége: 0.

Cikkek kötegelt felvitele fájl import útján

Az importálható fájlnak az alábbi mezőkből kell állnia. A fájl első sora fejléc, ezért az oszlopok sorrendje tetszőleges. Félkövérrel a kötelező mezők. Mező szeparátor: ; (pontosvessző). Import útján meglévő raktári mennyiség módosítására nem alkalmas, csak új cikk rögzítése használható. (Vagy már létező cikk olyan Ügyfélhez történő importjához, aki előzőleg még nem rendelkezett ilyen cikkszámmal.) A raktári mennyiségek módosításához használja a „Raktárkezelés” funkciót.

# Mező (fejléc) neve Felvehető értéke Magyarázat
1.itemid Max. 30 karakter szám, betű és írásjelek. A cikk azonosítója (cikkszám). Egyedi előfordulású elem, tehát nem lehet két ugyanolyan cikkszám.
2.name Max. 100 karakter szám, betű és írásjelek. A cikk megnevezése.
3.weight 7 karakter szám, abból 2 lehet tizedes. A cikk súlya.
4.x 7 karakter szám, abból 2 lehet tizedes. A cikk szélessége.
5.y 7 karakter szám, abból 2 lehet tizedes. A cikk magassága.
6.z 7 karakter szám, abból 2 lehet tizedes. A cikk mélysége.
7.virtual_item 1 vagy 0 A cikknek azon tulajdonsága, hogy virtuális vagy fizikai cikkről van szó.
7.quantity_of_stock 7 karakter egész szám. Új cikk esetén kezdő mennyiség.

Partnerek

Ebben a menüpontban azon Partnerek adatai módosíthatók, akik mintegy alvállalkozóként együttműködnek a Futárszolgálattal. itt adhatóak meg pl. a Partnertől kapott azonosítók is. Jelenleg az alábbi partnerek részére lehet a Deliveo-ból csomagot delegálni:

# Partner neve Adatátadás típusa Megjegyzés
1. DPD API alapú adatforgalom
2. ExpressOne API alapú adatforgalom
3. Fáma API alapú adatforgalom
4. GLS API alapú adatforgalom
5. MPL Letölthető MPL feladójegyzék, beküldés e-mailben. (Csak egyirányú a kommunikáció!)
6. PalletWays API alapú adatforgalom
7. Sprinter API alapú adatforgalom 2020.11.13 óta MyGLS alapon
8. Másik Deliveo API alapú adatforgalom

Sprinter

Sprintertől érkező főstátusz (PartnerMainStatusName) Sprintertől érkező alstátusz (PartnerSubStatusName) Trigger
SPRINTER_RETURN_PACKAGE_SENT_TO_PARTNER PACKAGE_HANDED_OVER_TO_CONSIGNER Sikertelen kézbesítés (lezárva)
RETURN_PACKAGE_SENT_TO_PARTNER PACKAGE_HANDED_OVER_TO_CONSIGNER Sikertelen kézbesítés (lezárva)
SPRINTER_PACKAGE_NOT_TAKEN_OVER nem PACKAGE_HANDED_OVER_TO_CONSIGNER Kézbesítési kísérlet
PACKAGE_NOT_TAKEN_OVER nem PACKAGE_HANDED_OVER_TO_CONSIGNER Kézbesítési kísérlet
SPRINTER_RETURN_PACKAGE_SENT_TO_PARTNER nem PACKAGE_HANDED_OVER_TO_CONSIGNER Kézbesítési kísérlet
RETURN_PACKAGE_SENT_TO_PARTNER nem PACKAGE_HANDED_OVER_TO_CONSIGNER Kézbesítési kísérlet
SPRINTER_DELIVERED üres Sikeres kézbesítés

A Deliveo a beállításoktól függően különböző adatokat szerepeltet a csomagcímkéken. A cellákban azt láthatjuk, hogy milyen adat szerepel majd a csomagcímke vonalkódjában. A rendszer lehetővé teszi, hogy a Sprinternek egy megrendelés azonosító alá „csomagoljuk” az egy címre kézbesítendő csomagokat. (Cs.E.= Csomagolási Egység)

Sprinteres a csomag? Cs.E. = 1 Címzettnél csomagösszevonás bekapcsolva Csomagcímkén szerepel
Nem Igen Igen 1db címke, csoportkóddal
Nem Igen Nem 1db címke, csoportkóddal
Nem Nem Igen Cs.E. szerinti db címke, csoportkóddal
Nem Nem Nem Cs.E. szerinti db címke, csoportkóddal
Igen Igen Igen 1db címke, Megrendelés azonosítóval (a következő ugyanerre a címre feladott csoportnál már kötőjelezett Megrendelés azonosító lesz a címkén)
Igen Igen Nem 1db címke, csoportkóddal
Igen Nem Igen Cs.E. szerinti db címke, Megrendelés azonosítóval, az elsőn kívül mindegyik kötőjelezett
Igen Nem Nem Cs.E. szerinti db címke, Csoportkóddal, az elsőn kívül mindegyik kötőjelezett

Adatmegfeleltetés a Deliveo és a Sprinter API rendszere között

Deliveo paraméter neve Sprinter API paraméter

GLS

A GLS esetében a rendszer sajátosságai miatt a csomag elküldése a GLS rendszerében a Csomag Deliveo-ba történő feladásakor megtörténik, és a visszakapott csomagcímkét a Deliveo rendszere tárolja. Szükség esetén a GLS csomagcímkék a küldemény kézbesítéséig korlátlanul újranyomtathatók.

 1. Ha van adat a Hivatkozási szám mezőben, az aktiválja az „SZL” szolgáltatást, és átadjuk a GLS-nek az adatot az „Infodata” paraméterben
 2. Ha van beállítva időzített kézbesítés a csomagcsoporthoz, az aktiválja az „SDS” szolgáltatást, és átadjuk a GLS-nek a kézbesítés időpontját az „ServiceList” paraméterben (valójában két időpontot: elejét és végét)
 3. Ha van beállítva szombati kézbesítés a csomagcsoporthoz, az aktiválja az „SAT” szolgáltatást, és átadjuk a GLS-nek a kézbesítés időpontját az „ServiceList” paraméterben
 4. Ha van beállítva csomagpont (átvevőhely) a csomagcsoporthoz, az aktiválja az „PSD” szolgáltatást, és átadjuk a GLS-nek az átvevőhelyID-t az „ServiceList” paraméterben

Adatmegfeleltetés a Deliveo és a MyGLS API rendszere között

Deliveo paraméter neve GLS API paraméter
ClientNumber GLS ügyfélkód
ClientReference Csoportkód
CODAmount Utánvét összege
CODCurrency Utánvét devizakódja
CODReference Hivatkozási szám
Content Megjegyzés
Count Csomagolási egység
PickupDate Felvételi időzítés
ServiceList Extra szolgáltatások (vesszővel elválasztva)
DeliveryAddress/City Címzett település
DeliveryAddress/ContactEmail Címzett email
DeliveryAddress/ContactName Címzett neve
DeliveryAddress/ContactPhone Címzett telefon
DeliveryAddress/CountryIsoCode Címzett országkód
DeliveryAddress/HouseNumber
DeliveryAddress/Name Címzett neve
DeliveryAddress/Street Címzett cím
DeliveryAddress/ZipCode Címzett irányítószám
DeliveryAddress/HouseNumberInfo Címzett épület, emelet, ajtó
PickupAddress/City Feladó település
PickupAddress/ContactEmail Feladó email
PickupAddress/ContactName Feladó neve
PickupAddress/ContactPhone Feladó telefon
PickupAddress/CountryIsoCode Feladó országkódja
PickupAddress/HouseNumber
PickupAddress/Name Feladó neve
PickupAddress/Street Feladó címe
PickupAddress/ZipCode Feladó irányítószám
PickupAddress/HouseNumberInfo Feladó épület, emelet, ajtó

Fáma

Adatmegfeleltetés a Deliveo és a Fáma API rendszere között

Deliveo paraméter neve Fáma API paraméter
A feladó azonosítója addressId
Címzett neve recipientName
Címzett irányítószáma recipientAddressZip
Címzett település recipientAddressCity
Címzett cím + Címzett épület, emelet, ajtó recipientAddressStreet
Címzett telefonszám recipientPhone
Címzett email recipientEmail
Megjegyzés note
Csoportkód extId
Utánvét összege codPrice
Csomag súlya (a Csomagcsoporton belül) estimatedWeight
Biztosítás insurance
Hivatkozási szám documentNote
Hivatkozási szám document
Utánvét vagy biztosítás value

DPD

Csomag feladásakor az adatok azonnal átküldésre kerülnek a DPD rendszerébe, azonban a csomag véglegesítése csak Csoportos feladásban történő elküldés esetén történik meg. A csomagcímke a csomag adatainak elküldése után már rendelkezésre áll, és a küldemény kézbesítéséig korlátlanul újra nyomtatható.

EXPORT-IMPORT

Export

Az [Export-Import]/[Export] menüpontban egy multifunkciós fájlexport lehetőséget találunk. Az exportált fájl táblázatot fog tartalmazni HTML vagy excel vagy CSV formátumban. Ez a funkció elsősorban arra való, hogy olyan fájlt tudjunk kiexportálni, amelyet másik programba importálva adatokat tudunk abba kötegelten mozgatni. Exportálhatunk azonban kimutatásokat, riportokat is ezzel az eszközzel. Az egyszer valamilyen célra létrehozott komplex lekérdezést elmenthetjük sablonként a „Kivonat sablonok” boxban, így a gyakran használt lekérdezéseket nem kell újra és újra beállítanunk. A sablonok törölhetők. A „Kivonat tulajdonságai” boxban állíthatjuk be, hogy milyen szűrési feltételek alapján szeretnénk listát létrehozni, a jobb oldali panelen megjelenő „Megjelenített mezők” boxban finomhangolhatjuk, hogy milyen oszlopokat és milyen sorrendben szeretnénk látni az exportált táblázatban. A sorok mozgatásával állíthatjuk be a kivonatban szereplő oszlopsorrendet.

Import

Az [Export-Import]/[Import] Import menüpontjában olyan CSV fájlt importálhatunk be, amely egy Partner rendszeréből származik, és felülírhatja a Partner által kezelt csomagok státuszát a mi rendszerünkben. Ezzel univerzálisan feldolgozhatunk minden más Partner rendszerből (pl. e-mailben) érkező CSV fájlt, ami legalább a két kötelező mezőt tartalmazza. (Így olyat is, amelyhez nincs közvetlen API kapcsolatunk kiépítve) A CSV fájl struktúrája irreleváns, feltöltés után adhatjuk meg hogy melyik mező tartalmazza a kulcs információkat. (Ezért az alábbi táblázatban csak fiktív oszlopneveket alkalmazunk a személtetéshez.) A fájl első sora fejléc kell legyen, ezért az oszlopok sorrendje tetszőleges. Félkövérrel a kötelező mezők. A későbbi komfortos feldolgozáshoz a beállítás sablonként menthető. Mező szeparátor: ; (pontosvessző).

# Mező (fejléc) neve Felvehető értéke Magyarázat
1.Csomag azonosító a rendszerben lévő élő csoportkód Ezzel adjuk meg, hogy melyik küldeményt szeretnék felülírni. Tulajdonképpen ez a mező „köti össze” a Deliveo csomagID-t és az importált CSV azon mezőjét, amelyből a Deliveo azonosítani tudja, hogy melyik küldeményről van szó.
2.recipient 25 karakter betű, szám és írásjelAz átvevő neve
3.delivered Dátum, vagy dátum+időpont Ez a mező tartalmazza hogy a csomagot mikor kézbesítették. Lehet csak dátum is, de akkor egy másik oszlopnak tartalmaznia kell az időpontot.
4.delivered_timeidőpont Ha a „delivered” mező nem tartalmazza az átvétel időpontját csak a dátumot, akkor itt megadhatjuk az időpontot.
5.weight szám A csomagcsoport súlya. Ha van benne adat, akkor a felülírja a rendszerben lévő súlyt (pl ha az ügyfél tévesen méri le a csomagját).
6.bouncedtrue/false Ha a mező értéke true vagy false (beállítható), akkor megfordítja a feladót és a címzettet ÉS lezárja a csomagot.
7.bounced_note50 karakter A futár indoka a visszapattintáshoz.
8.bounced_datedátum/idő A visszapattanás időpontja.)

FUTÁRRENDELÉS

Futárrendelés

A Diszpécser általi futárrendelés menete

Erre a funkcióra akkor van szükség, ha az Ügyfél pl. telefonon, direktben ad le futárrendelést a Futárszolgálatnak.

Az Ügyfél által még fel nem adott (de előkészített) csomagok kezelése

A rendszer lehetőséget ad rá, hogy az Ügyfél által még le nem zárt (tehát még nem kért futárt), de részben összeállított csomagcsoportokat ebben az ideiglenes fázisban megtekinthessük, vagy az Ügyfél kérésére a Diszpécser lezárhassa-feladhassa azt pontosan úgy, mintha az Ügyfél tette volna azt. Ez az átmeneti fázis akkor jön létre, amikor az Ügyfél elkezdi egy csomagcsoport összeállítását: hozzáad egy vagy több csomagot, kijelöli a szállítási opciókat, beállítja a feladót és a címzettet. Tulajdonképpen minden lépést elvégez, kivéve a legutolsót, azaz nem adja fel a csomagot és nem hívja a futárt. Ennek több oka lehet: lehet egy előkészített rendelés egy későbbi időpontra, de lehet egy technikai malőr következménye is. Javasoljuk, hogy mielőtt a Diszpécser lezárja az Ügyfél csomagfeladását, mindenképpen egyeztessen az Ügyféllel erről, vagy várja meg az Ügyfél kifejezett kérését erre vonatkozólag!
A funkció az (1) szekcióban az Ügyfél kiválasztása legördülő menü mellett a kis barna dobozra kattintva érhető el. Rákattintva egy kis táblázat bukkan elő, amiben a sor végén lévő ikonra kattintva kiválaszthatjuk, hogy melyik ügyfél elkezdett csomagfeladását szeretnénk folytatni/lezárni.

Címke nyomtatás

A cimke nyomtatás funkció a diszpécser felületen arra való, hogy ha a csomag feladója nem tudja valamiért kinyomtatni a szükséges csomagcimkéket, a diszpécser pótolhassa. A címke nyomtatás lépései:

 1. Ki kell választanunk az Ügyfelet, akinek a csomagjaira szeretnénk cimkéket nyomtatni. (Több Ügyfelet is kiválaszthatunk, de ügyeljünk a cimkék szétválogatására.)
 2. Következő lépésben válasszuk ki a dátumot, amikor a kiválasztott napon feladott csomagokra szeretnénk cimkét nyomtatni.
 3. A „Szűrés” gombra kattintva kapunk egy listát. A sorok bal szélén van egy checkbox, amiket bepipálva kijelölhetjük, hogy mely csomagcsoportok cimkéit szeretnénk nyomtatni.
 4. Az alsó sorban állítsuk be, hogy milyen formátumú papírra készülünk nyomtatni.
 5. A letöltött PDF fájlt nyomtassuk ki.

Kijelölhetünk többféle formátumot, pl. A4-es vagy A5-ös formátumot is. Az alapértelmezett papírméret a [BEÁLLÍTÁSOK]/[Általános] fülön beállítható. A rendszer a címkéket úgy osztja el a lapokon, ahogyan a lehető leggazdaságosabb, ezért több csomagcsoport címkéi is lehetnek vegyesen egy lapon. Célszerű 4 részbe perforált öntapadós etikett papír használata. Egy címke A/6-os méretű (105mm × 148mm), ezért 1db A4-es lapon 4db cimke fér el, egy A/5-ös lapon kettő, A/6-os lapon pedig egy. (Ez utóbbit inkább az ipari hőpapíros sorozatnyomtatók használják.)

A bal alsó sarokban lévő beállítás gombra kattintva előbukkanó dialógban az alábbi beállításokat végezhetjük el:

 1. Alap. papírm. címke nyomtatáshoz: Alapértelmezett papírméret a csomagcímkék nyomtatásához. Alapértelmezett az A4-es formátum. Ha nem A4-es nyomtatót szeretnénk használni, akkor innen választhatunk méretet. A letöltött PDF arra a méretre lesz optimalizálva, amit itt megadtunk.
 2. Csomagcímke sablon: választható alapértelmezett, vagy más sablon. Sablont csak a fejlesztő tud létrehozni, a Futárszolgálat a meglévő címkesablonok közül választhat.
 3. Csomagcímkén látható: Csoportkód vagy Csomag ID. Kiválasztható, hogy a rendszer melyik azonosító vonalkódját tegye fel a csomagcímkére. Ha nem szkennerkapus megoldással dolgozunk, az ajánlott a Csoportkód megjelenítése.
 4. Csomagcímkén látható a nullás utánvét: Ha egy csomagnál nincs utánvét, feltüntesse-e a 0-t a csomagcímkén, avagy sem.
 5. Csomagcímke és szállítólevél opcionális szövege: Ide valamilyen egyedi szöveget írhatunk. Pl.: „A csomagot lezártan és sértetlenül átvettem.” Minden csomagcímkére felkerül.

Amennyiben be volt állítva automatikus partner hozzárendelés, akkor az alapértelmezett csomagcímke helyett (ha van beállítva) a Partner futárszolgálat által elvárt címke kerül nyomtatásra.

Sok csomag

A funkció célja, hogy amennyiben valaki egyszerre szeretne sok csomagot feladni a rendszerben, ne kelljen több száz vagy több ezer csomagot manuálisan rögzítenie. A rendszer képes importált CSV fájlból beolvasni a csomagokat és feladni a rendszerben. (CSV fájlt nagyon sok szoftver képes exportálni, de Excelből is könnyedén előállítható a „Mentés másként” opció használatával.) A funkció öt rövid lépésből áll:

 1. Válasszuk ki az Ügyfelet, akinek a csomagjait szeretnénk beolvasni.
 2. Tallózzuk ki a CSV fájlt a számítógépünkön.
 3. Válasszuk ki a szállítási opciót a legördülő listából (egy importáláson belül egyszerre egy szállítási opcióval tudunk importálni).
 4. Olvassuk be a fájlt. A táblázatban megjelennek a feladni szándékozott csomagok. Ez csak egy ideiglenes táblázat, a csomagok ilyenkor még nincsenek feladva.
 5. Miután leellenőriztük az ideiglenes táblázatban szereplő listát, kattintsunk a „Csomag feladása” gombra.

Amennyiben hiba van a listában, az alsó sávban lévő „Törlés” gombbal az átmeneti tároló törölhető, vagy a sorok elején található kis piros törlés ikonra kattintással a nem kívánt sorok egyesével is eltávolíthatóak. Az egy importtal egyszerre feladott csomagok ugyanazon a megrendelés azonosító alá kerülnek. A fenti módon feladott csomagok ugyanúgy megjelennek a kiosztatlan csomagok között, mint a manuális úton feladott társaik. (Amennyiben van valamilyen automatika beállítva a csomagok futárhoz rendelésére, ez ugyanúgy feldolgozza az importált csomagokat, mint amiket manuálisan adtunk fel.) A fejléc kötelező, a mezők sorrendje felcserélhető. A fejléc és az adatok oszlopainak számának egyenlőnek kell lenni (szoftver figyelmeztet, ha nem egyező). Félkövér betűtípussal jelölve a kötelező mezők. Tizedesjegyeket elválasztó karakterként a pontot használjuk.

A rendszer által generált csoportkód esetén (group_id mező üresen hagyva) az egymás után következő, azonos Feladó névvel+irányítószámmal+címmel ÉS Címzett névvel+irányítószámmal+címmel rendelkező sorokat összevonja a rendszer egy csoportkódba. (Beleteszi a csomagot az előző csomagcsoportba.) Sorösszevonás esetén a Csoportkódhoz tartozó közös adatok (cod, reference_id, saturday, pic_up_point, comment stb.) közül az összevont sorok utolsó sorának az adatai lesznek mérvadóak.

Amennyiben a beimportált fájlban olyan címeket talál a rendszer, amely még (az adott Ügyfélnél) nem létezik, akkor (ha nem sender_id/consignee_id használatával jelöltük ki a feladót és a címzettet) elmenti a címet a megjelölt ügyfél címeként. (Akkor is, ha ugyanaz a cím már más Ügyfél címeként létezik.) Mező szeparátor: ; (pontosvessző). Kétjegyű ISO kódok listája: https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2

# Mező (fejléc) neve Felvehető értéke Magyarázat
1. sender_id Max. 10 karakter szám Feladó azonosítója (Törzsadatok → Címek → Külső azonosító) Ha itt van érték, akkor a 2,4,5,6 mezők nem kötelezőek (az oszlop nem hiányozhat, de lehet üres).
2. sender Max. 30 karakter betű és szám Feladó neve
3. sender_country_code Ország kétjegyű ISO kódja. Max. 2 karakter betű. pl. HU-Magyarország, US-Egyesült Államok, DE-Németország. Ez ugyan nem kötelező mező, de az alapértelmezett validációs formátum a magyar. Tehát ha a feladó vagy a címzett országa nem Magyarország, akkor mindenképp meg kell adni, ellenkező esetben feltöltéskor hibásnak fogja jelölni a összes irányítószámot!
4. sender_zip Max. 10 karakter betű és szám Feladó irányítószáma
5. sender_city Max. 25 karakter betű és szám Feladó település neve
6. sender_address Max. 40 karakter betű és szám Feladó közterület neve, házszám
7. sender_apartment Max. 15 karakter betű és szám Feladó épület, lépcsőház, emelet, ajtó
8. sender_phone Max. 15 karakter szám, + jellel kezdődjön Telefonszám nemzetközi előhívószámmal (pl.: +36205555555)
9. sender_email Max. 50 karakter betű és szám. Feladó email címe
10. consignee_id Max. 10 karakter szám. Címzett azonosítója (Törzsadatok → Címek → Külső azonosító) Ha itt van érték, akkor a 11,13,14,15 mezők nem kötelezőek (az oszlop nem hiányozhat, de lehet üres).
11. consignee Max. 30 karakter betű és szám. Címzett neve
12. consignee_country_code Ország kétjegyű ISO kódja. Max. 2 karakter betű. pl. HU-Magyarország, US-Egyesült Államok, DE-Németország. Ez ugyan nem kötelező mező, de az alapértelmezett validációs formátum a magyar. Tehát ha a feladó vagy a címzett országa nem Magyarország, akkor mindenképp meg kell adni, ellenkező esetben feltöltéskor hibásnak fogja jelölni a összes irányítószámot!
13. consignee_zip Max. 10 karakter betű és szám Címzett irányítószáma
14. consignee_city Max. 25 karakter betű és szám. Címzett településnév
15. consignee_address Max. 40 karakter betű és szám Címzett közterület neve, házszám
16. consignee_apartment Max. 15 karakter betű és szám Címzett épület, lépcsőház, emelet, ajtó
17. consignee_phone Max. 15 karakter szám, + jellel kezdődjön Telefonszám nemzetközi előhívószámmal (pl.: +36205555555)
18. consignee_email Max. 50 karakter betű és szám. Címzett email címe
19. comment Max. 255 karakter betű és szám Megjegyzés a csomagcsoporthoz
20. group_id Max. 30 karakter betű és szám A csomagcsoport csoportkódja. Ha üresen hagyja, akkor a rendszer generálja.
21. pick_up_point Max. 30 karakter betű és szám Átvevőhely azonosítója (nem a neve!) csomagpontra történő kézbesítéskor. (Pl: 62211557)
22. saturday 1 vagy 0 Szombaton kézbesítendő? 1 = Igen, 0 = nem.
23. referenceid Max. 15 karakter betű és szám. Hivatkozási szám (pl. okmány visszaforgatáshoz). Partnerhez delegálás esetén aktiválja az okmány-visszaforgatás szolgáltatást (ha a partnernek van ilyen szolgáltatása).
24. cod Max. 8 szám + 2 tizedes Utánvét összege. Ha szerepel a mező a feltöltött fájlban, akkor számnak kell lennie benne.
25. tracking Max. 15 karakter Opcionálisan rögzíthető adat, amely követi a csomag útját (pl. rendelési szám, számlaszám, stb.)
26. packaging_unit Max. 3 karakter pozitív egész szám, > 0 Csomagolási egység. (Min. 1, max. a csomagcsoportban lévő csomagok száma.)
27. x Max. 7 szám + 2 tizedes Csomag szélessége.
28. y Max. 7 szám + 2 tizedes Csomag magassága.
29. z Max. 7 szám + 2 tizedes Csomag mélysége.
30. weight Max. 5 karakter, szám, 1 tizedesig A csomag súlya abban a mértékegységben, ami be van állítva (a tizedesek ponttal elválasztva).
31. item_no Max. 30 karakter betű és szám. Csomag ID-hoz rendelt cikkszám. Csomagonként különböző lehet. Ha van benne cikkszám, akkor a rendszer azt ellenőrzi a Cikktörzsben, és ha van találat, akkor automatikusan kitölti a cikkszámhoz tartozó adatokkal a 25,26,27,28 cellákat (a benne esetleg előzőleg megadott érték felülírásra kerül).
32. customcode Max. 30 karakter betű és szám. Csomag ID-hoz rendelt egyedi azonosító. Csomagonként különböző lehet, célszerűen a csomag gyári száma (ha van).
32. multiplier Max. 3 karakter pozitív egész szám, > 0 Szorzó. Azt a sort ahol itt egy pozitív egész szám szerepel, importálás közben megtöbbszörözi ezzel a számmal. Így lehet egy sorban akár több száz tételt azonos Csoportkód alá beimportálni.

CSOPORTOS MŰVELETEK

Pénzkezelés

A Futároknál a napi munka során készpénz halmozódhat fel (utánvétek, szolgáltatási díjak), és az Ügyfél által adott okmányok foroghatnak. Ezek precíz kezelését a rendszerben a itt végezhetjük el. Ha kiválasztjuk a Futárt és az intervallumot (ez a legtöbb esetben a tárgynap), akkor a kapott listában látszik, hogy a kiválasztott Futárnak mennyi pénzzel kell elszámolnia és milyen okmányokat kell leadnia a Diszpécsernek. Ezt a műveletet célszerű a munkanap végén végezni, amikor a Futár a legutolsó címmel is végzett. A lista elején a jelölőnégyzet kipipálásával jelezhetjük, hogy a Futár leadta a pénzt a pénztárnak és elszámolt az okmányokkal. Az okmányok a Futárrendelésnél megadott hivatkozási szám alapján követhetőek. A listában külön oszlopban szerepelnek a beszedett utánvétek és külön a szolgáltatási díjak.

Visszautalás

A menüpont funkciója, hogy csoportosan meg lehessen jelölni a kézbesített utánvétes csomagoknál visszautalt utánvétek tényét. A rendszer két lépcsőben is képes kezelni ezt a műveletet: első lépésként valaki megjelöli „utalhatóként” a tételt (ez annyit jelent, hogy átvették a csomagot, a pénz beérkezett, könyvelés rendben, jelzés a pénzügynek hogy mehet az utalás), a második lépcső, hogy valaki (akár valaki más) ténylegesen elutalgatja az Ügyfeleknek a nekik járó, Futárok által beszedett utánvét pénzeket. A fájl első sora fejléc, ezért az oszlopok sorrendje tetszőleges. Mező szeparátor: ; (pontosvessző). Félkövérrel a kötelező mezők. Importálni a gomb segítségével akkor lehet, ha az „Ügyfél” legördülősáv „Import” állásban van. A rendszer egyirányú, tehát ha egy csoportkódot megjelöltünk „Utalva” állapottal, akkor azt nem lehet még egyszer „Utalható” jelöléssel megjelölni.

# Mező (fejléc) neve Felvehető értéke Magyarázat
1.group_id a rendszerben lévő csoportkód Ezzel adjuk meg, hogy melyik csoportkódot szeretnénk „Utalható” vagy „Utalva” jelöléssel ellátni..
2.date Dátum A rendszer erre a dátumra álltja be a megjelölt műveletet (pl. az „Utalhatóság” tényét vagy a „Visszautalva” tényét).

Csomagfelvétel

A menüpont funkciója, hogy a Diszpécser a Futár helyett (valamilyen okból) fel tudja venni egyszerre egy kiválasztott Megbízó összes csomagját. Erre akkor lehet szükség, ha pl. nagyon sok csomagot (>1000) kellene vonalkód alapján felvennie a Futárnak, esetleg valamilyen váratlan esemény következtében akadályoztatva lett.

Csomagleadás

A menüpont funkciója, hogy a Diszpécser a Futár helyett (valamilyen okból) le tudja adni egyszerre egy kiválasztott Megbízó összes csomagját. Erre akkor lehet szükség, ha pl. nagyon sok csomagot (>1000) kellene vonalkód alapján leadnia a Futárnak, esetleg valamilyen váratlan esemény következtében akadályoztatva lett.

Partner csomagfeladás

A Deliveo képes a benne feladott csomagokat továbbadni egy másik, ún. Partner Futárszolgálatnak, és az ott keletkező információkat megjeleníteni az Ügyfeleknek, mintha a csomagot a Futárszolgálat kezelné (a Deliveo ebben az esetben tulajdonképpen proxyként viselkedik). (Az információcsere minősége és részletessége függ attól, hogy a Partner Futárszolgálat informatikai rendszere mennyire valós idejű adatokat szolgáltat.) Jelenleg az alábbi Futárszolgálatokkal van kialakítva online kapcsolat:

 • Sprinter
 • ExpressOne (volt Trans-O-Flex)
 • GLS
 • MPL (Magyar Posta Logisztika, csak feladás van!)
 • DPD
 • Fáma Futár
 • PalletWays

A Deliveo-ban beállítható az is, ha bizonyos paraméterekkel rendelkező csomagokat szeretnénk csak továbbadni a Partner Futárszolgálatnak, így pl. a bizonyos súly felettieket, csak a vidékit, vagy csak a külföldit. A menüpontban a Partner részére továbbadni tervezett csomagokat jeleníthetjük meg, és adhatjuk fel akár csoportosan is. A jobb felső sarokban gyűjtőlista kérhető le, amelyet a Partner Futárszolgálat rendszere az elküldött csoportID-k alapján generál, a Deliveo csak megjeleníti azt.

Email küldés

Útvonal optimalizálás

Az útvonal optimalizálás funkció a Deliveo-ban lehetővé teszi, hogy a rendszámon lévő csomagokat optimális sorrendbe rendezzük a Futár Applikációban. Az optimalizált sorrenddel rövidebb idő alatt és/vagy rövidebb útvonalon járható be az útvonal. Használat:

 1. válaszd ki azt a járművet a legördülő menüből, amelyik útvonalát optimalizálni kívánod
 2. nyomd meg az „Optimalizálás” gombot

Használat előtt a járműveknél a kiindulási és egyben érkezési (bázis) címet be kell állítani. Az optimalizálás mindig ezzel a kiindulási és érkezési címmel számol. Amennyiben az optimalizálás eredményével nem vagy elégedett, az egyes címeket drag&drop módszerrel tetszés szerinti sorba rendezheted. (Ilyenkor a zöld téglalapban látod, hogy a kézileg beállított sorrend szerint mennyi az utazási idő és a járat hossza.) A térképen látható a járművek aktuális földrajzi pozíciója.

A beállítások gomb megnyomására egy dialóg jön elő az alábbi beállítási lehetőségekkel:

 • Optimalizálás időre/távolságra kapcsoló azt állítja be, hogy az optimalizálás fő szempontja mi legyen: rövidebb idő alatt végezzen a jármű, vagy rövidebb útvonalat járjon be.
 • Rakodási idő: az egyes címeken a beállított rakodási idővel számolja a rendszer a teljes túraidőt. Ha pl. a rakodási idő 5 perc és van 10 címe a futárnak, akkor összesen 5×10=50 perc rakodási idővel számol a rendszer (a kiindulási és az érkezési címen nem számol rakodási időt).

A funkció tartalmaz egy egyszerű érkezési idő szimulátort is. Ennek használatához a kis digitális óra segítségével állítsd be, hogy hány órakor indul a futár. Az egyes célállomásoknál a menetidő és a távolság mellett megjelenik a becsült érkezési időpont is. A modul a művelethez külső optimalizáló szolgáltatót használ, ezért a kalkuláció eredményére (a kapott sorrendre) nem vagyunk hatással. Kétféle optimalizáló szolgáltató bevonására van lehetőség:

 • Google Maps szolgáltatásának a kalkulátora (ingyenes)
 • HERE WeGo térképszolgáltatónak az optimalizáló funkciója (fizetős)

A Google szolgáltatása az alábbi korlátokkal rendelkezik a HERE Maps szolgáltatásához képest:

 1. Max 23 megállót (címet) optimalizál (+ kiindulási és érkezési cím)
 2. Csak bicikli és szgk üzemmód van (tgk nincs)
 3. nincs lehetőség időzített csomagok, vagy nyitva tartási idő esetén időre érkezést optimalizálni
 4. nem veszi figyelembe a csomagfelvételi-leadási sorrendet (tehát ha nem figyelünk, akkor az adott csomag leadási címét beteheti a felvételi címe elé)
 5. nincs döntési lehetőség, hogy időre vagy távolságra optimalizálunk (tehát ez a kapcsoló hatástalan lesz)

STATISZTIKA

Globális

A rendszer folyamatosan gyűjti a rendszerhasználati és csomagforgalmi adatokat, hogy megkönnyítse a döntések előkészítését. Ebben a menüpontban a „Csomagok száma heti lebontásban” grafikonon láthatjuk, hogy heti bontásban évek szerint hány csomagot kézbesítettünk. A „Csomagok leadása óra lebontásban” arra vonatkozólag láthatunk információkat, hogy a nap melyik szakában, melyik órájában kézbesítik a Futárok a legtöbb csomagot. Ennek a Futárok munkaidejének meghatározásánál veheti hasznát a Futárszolgálat.

Ügyfél

Ebben a menüpontban azt követhetjük, hogy a kiválasztott Ügyfél csomagfeladási volumene hogyan változik az év heteinek tükrében.

Futár

A Futár statisztikája két információt ad:

 • A „Futáronkénti kiszállított címek napi átlaga” boxban megtudhatjuk, hogy egy Futár hány csomagot ad le naponta átlagosan.
 • A „Heti statisztika” boxban azt követhetjük, hogy a kiválasztott Futár csomagleadási mutatója hogyan változik az év során.

NAPLÓ

SMS

Az elküldött SMS-ek naplója. Szűrhető időszakra, címzett telefonszámra és a kézbesítés sikerességére. Megtekinthető az SMS szövege is.

Biztonság

A belépések naplóját láthatjuk itt. Amennyiben a rendszer kitiltott egy IP címet sok hibás bejelentkezési kísérlet miatt, itt feloldhatjuk a tiltást a kis piros „Törlés” ikonra kattintva. 12 hónapig őrizzük meg az adatokat.

Üzenet várólista

A Deliveo alapvetően 15 percenként küldi ki az üzeneteket (SMS-eket és e-maileket). Amíg az üzenetek nincsenek kiküldve, addig ebbel a listában láthatók. Ha a listában több órán keresztül nem tűnnek el az üzenetek, akkor valami technikai probléma léphetett fel. (Hibás mobilszámra akartuk küldeni, vagy az e-mail cím nem létezik) A „kiküldhetetlen” üzeneteket piros háttérszínnel jelöli meg a rendszer a „Hozzáadva” mezőben.

Csomagnapló

Itt egy teljes csomagnaplót találhatunk. Itt korlátlan ideig megőrzi a rendszer az egyes műveleteket, így visszakereshető, hogy mi történt egy adott csomaggal.

Készletnapló

Itt követhetjük figyelemmel a raktárkészlet alakulását. Láthatjuk a betárolásokat (készlet növekedés: pozitív számok) és az egyes cikkek fogyását (készlet csökkenés: negatív számok). Amikor egy csomagot feladunk, (és engedélyezett a készletkezelés az adott ügyfélnél,) akkor a feladott tételt (cikkszám alapon) levonja a készletből, illetve amennyiben a csomag kézbesítése meghiúsult, visszateszi a készletre. A „CsoportID” mezőben látható annak a Csomagcsoportnak a csoportkódja, amelyikhez kapcsolódik levonás (ebbe a csomagcsoportba került a tétel). Ha mínusz szám mellett nincs Csoportkód, az raktárkorrekció lehet (manuális készlet módosítás).

Partner

A Partnerek részére továbbított adatok naplója. 2 hónapig őrizzük meg az adatokat.

API napló

Itt naplózzuk az API-n keresztüli adatforgalmat. (Csomag feladások, lekérdezések…) Egy hónapig őrizzük meg az adatokat. Látható mezők:

 1. Session ID: egy munkamenet (például egy kérdés-válasz pár).
 2. Dátum: az esemény időpontja.
 3. Metódus: a kérés fajtája (lekérdezés, feladás, módosítás, stb.)
 4. Típus: a kérés típusa (kérés vagy válasz)
 5. Érték: a forgalom nyers adata
 6. API kulcs: az az API kulcs, amivel a munkamenetet indították (ebből tudható, hogy melyik ügyfél volt)
 7. IP cím: a „másik oldal” IP címe

App. napló

Itt az Futár applikáció és a backend közötti kommunikációt naplózzuk, elsősorban hibakeresési céllal. Egy hónapig őrizzük meg az adatokat.

Email napló

A rendszerből kiküldött e-mailek naplója. Egy hónapig őrizzük meg az adatokat. Tartalmazza a sikeres küldéseket és a sikertelen próbálkozásokat is.

BEÁLLÍTÁSOK

Ha elsőként vesszük használatba a Deliveo-t, javasoljuk először a [Beállítások]/Általános menüpont lehetőségeit szemügyre venni és elvégezni a szükséges beállításokat.

Általános

Globális:

 1. Devizanem: a Deliveo üzemi devizaneme. Ha működés közben állítjuk át, akkor a csomagokhoz rendelt deviza megmarad, és fokozatosan cserélődnek a devizanemek a csomagoknál. Váltáskor nem konvertálja át a már rendszerben lévő csomagok különböző devizáit.
 2. Alapértelmezett ország: legördülő menüben kiválaszthatja az alapértelmezett országot. Ez lesz a címek alapértelmezett országa létrehozásukkor.
 3. Áttekintésben a csomagok színezése: ennyi nap után az [Áttekintés] menüpontban a csomagokat átszínezi, így feltűnnek a diszpécsernek az esetleges bennragadt csomagok.
 4. Opcionális paraméter #1: olyan tulajdonsága a csomagfeladásnak, ami Igen/Nem értékeket vehet fel. A tulajdonság szabadon átnevezhető. Ilyen példa lehet a „Hűtve szállítás” vagy az „Veszélyes áru”. Mellette a jelölőnégyzettel ki/bekapcsolható, hogy ez az opcionális paraméter megjelenjen-e a csomagcímkén.
 5. Opcionális paraméter #2: egy csomagcsoporthoz kapcsolódó számban kifejezendő valamilyen paraméter. A neve itt szabadon átnevezhető. Ilyen példa lehet a „Biztosítás” vagy az „Borravaló”.
 6. Várakozás: megadható, hogy ha a futárnak várakoznia kell, azt hány percenként mennyi költséggel teszi.
 7. Fuvarfajták megjelenítése: A fuvarfajták (Normál, Oda-vissza, Csillag és Körfuvar) közül nem kötelező mindet használnunk, a nem használtakat kikapcsolhatjuk. A „Normál” fuvarfajta nem kikapcsolható. A beállítás hatóköre kiterjed az Ügyfél interfészre és a Diszpécser interfészre is.
 8. Futár a feladatokat az applikációban láthatja a feladat keletkezésének sorrendjében vagy a bejárási azonosító sorrendjében.
 9. Futár által már felvett csomag törlésének engedélyezése: ha be van kapcsolva, akkor az Diszpécser törölhet olyan csomagot is, amit a Futár már felvett a feladótól.
 10. Google API kulcsok: A Google térképpel kapcsolatos szolgáltatása korlátozottan ingyenes. Vannak olyan funkciók, amelyek sűrűbb lekérdezéseket igényelnek, ezen funkciók használatához saját Google API kulcsot kell regisztrálnia a Futárszolgálatnak. (Ez nem feltétlenül jelent költséget: a regisztrációval egy saját keretet kap a Futárszolgálat.) Kétféle API kulcsot különböztetünk meg: amelyiket a szerver oldal használja a lékérdezésekre, és amelyiket a kliens oldal (a böngészőben futó javascript). Az API kulcsokhoz Ön beállíthat korlátozásokat a Google oldalán. A szerver oldalon használatos API kulcshoz IP cím alapú korlátozást állítson be, a kliens oldali API kulcshoz pedig domain alapú korlátozás. (A pontos adatokról érdeklődjön az ügyfélszolgálaton.) A fokozott biztonság érdekében két külön API kulcsot használjon a rendszerünkhöz! A Deliveo rendszere egy API kulccsal is is működik (ebben az esetben mindkét mezőbe ugyanazt a kulcsot illessze be), de ebben az esetben NE állítson be korlátozást a Google oldalon. A korlátozás nélküli API kulcs használata fokozott kockázatot rejt magában!
 11. Csomagcsoportonként 1db címke: ha be van pipálva, akkor a Csomagcsoportban lévő csomagok számától függetlenül egy tételként kezeli a rendszer (egy csomagcímkét nyomtat, egy csomagként kerül fel a Partnerek rendszerébe, egy csomagként szerepel az MPL feladójegyzéken).
 12. Utánvét kerekítése (HUF esetén): ha be van pipálva, akkor HUF utánvét esetén 5 Ft-ra kerekíti a rendszer az utánvéteket (a kp. kezelhetősége végett).
 13. Logó feltöltése: a feltöltött logó automatikus méretezésre kerül. Ez a logó kerül a csomagcímkére, és ezt látják az ügyfelek az ügyfél interfész bal felső sarkában is. Új logó feltöltése törli az előzőt.
 14. Jelzőhang feltöltése (új csomag érkezésekor): ezt a hangot játssza le a rendszer új futárrendeléskor a diszpécsernek és új feladat érkezésekor a futároknak. MP3 formátumú fájl tölthető fel.

Ügyfél interfész beállítások:

Ezek a beállítások az ügyfél interfészre vonatkoznak. Az aktív állapot ki-be kapcsolása azt jelenti, hogy az adott paraméter megjelenjen-e az ügyfélnél, a kötelezőség pedig azt, hogy ennek megadása nélkül feladhat-e csomagot. Az alapértelmezett csomag súly és méretadatokat azért kell itt megadni, mert ezek kötelezőségének kikapcsolásakor ezekkel a paraméterekkel lesz elmentve a csomag. A csoportkód megjelenítése alapértelmezetten nem szükséges az ügyfélnél. Az élő csomagkövetés azt jelenti, hogy az ügyfél egy Google térképen élőben látja a futár mozgását, ameddig a csomag nála van (tehát a csomag felvételének pillanatától a csomag leadásának pillanatáig). A beállítások minden ügyfélre globálisan vonatkoznak.

Az ügyfél oldali kép valójában az Ügyfél interfészen a bejelentkezési oldalon látható. Formátuma: JPG, PNG, max. felbontás: 750x320px. Új kép feltöltésével az előző törlődik.

A feladott csomag adatainak szerkeszthetősége azt állítja be, hogy az Ügyfél a feladott csomagjainak milyen tulajdonságait módosíthatja feladás után. A Futár hozzárendelést a Diszpécser (vagy definiált szabály alapján a rendszer), így a két állapot között elképzelhető, hogy csak másodpercek telnek el.

Területi beállítások

Ebben a szekcióban a metrikus és az angolszász mértékrendszer között választhatunk. Az itt beállított mértékegységek kihatnak az Ügyfél interfészre és a Futár applikációra is.

SMS

Itt állíthatjuk be, hogy a rendszer milyen esetekben és milyen tartalmú SMS küldjön. A % jelek közé tett szavakat a rendszer kicseréli azok tartalmára. Pl.: ha beillesztjük az SMS-be, hogy „Kedves %CONSIGNEE%!”, az az SMS-ben így fog megjelenni: „Kedves Kovács József!”. (Nem mindig Kovács József, itt a címzett valódi neve természetesen.) Fentről lefelé haladva:

 • SMS értesítés diszpécser részére futárrendelés érkezésekor: Az új futárrendelésekről SMS értesítés küldhető a diszpécser részére. (Esetleg elalszik, vagy egyéb dolga van…) Beállítható, hogy ezt esetleg ne mindennap tegye, és mi legyen a szöveg, illetve hogy milyen telefonszámra küldje azt.
 • SMS értesítés feladónak csomag felvételéről: SMS küldés a csomag feladójának arról a tényről, hogy aznap felkeresi egy futár, és felveszi nála a csomagot.
 • SMS értesítés címzetteknek csomag érkezéséről: SMS-ben tájékoztatjuk a címzettet, hogy csomagot kap. Beállítható, hogy a hét mely napjain kaphat SMS-t, és azt, hogy reggel küldje az SMS-t, amikor a diszpécser szállítólevelet nyomtat, vagy abban a pillanatban, amikor a futár a feladótól átvette a csomagot. A %TRACKING_URL% beillesztése az SMS-be azt eredményezi, hogy az SMS címzettje kap az SMS-ben egy linket, amire kattintva egy Google térképen élőben követheti, amint jön a csomagja. (Azonnali csomagszállításoknál van jelentősége.)
 • Futár hozzáadásakor: SMS-t kap a Futár akkor, amikor a Diszpécser rögzíti őt a rendszerben. Az SMS tartalmazza azokat az adatokat, amikkel a Webes interfészre, illetve az applikációba be tud lépni.

E-Mail

A bizonyos eseményekkor kimenő levelek tartalmát állíthatjuk be, illetve hogy küldjön-e levelet a rendszer. Ha beállítunk saját SMTP szervert, akkor azt használja a Deliveo levélküldésre. (A saját SMTP-nek számtalan előnye van!)

API

Az API (Application Programming Interface) egy különleges funkció, amely segítségével a Deliveo kapcsolatot teremthet egy másik rendszerrel. Az API-n keresztül lekérdezhetünk globális információkat a Deliveo-ból (pl. elérhető nyelvek, kötelező mezők, szállítási opciók, stb.), másrészt pedig csomagot adhatunk fel egy másik szoftverből, vagy lekérdezhetjük egy adott csomag pillanatnyi állapotát. Ebben a menüpontban lehetőség nyílik a különböző lekérdezések és utasítások tesztelésére. A használathoz API kulcsot kell generálni az Ügyfél részére a [Törzsadatok]/[Ügyfelek] menüpontban az Ügyfél tulajdonságainál. A jogalapot azzal teremti meg a Futárszolgálat, hogy átadja az ebben a menüpontban található kulcsot (API kulcs) a kommunikálni kívánó szoftver üzemeltetőjének. Az API kulcsot kezelje bizalmas adatként, mert ennek birtokában illetéktelenek is lekérdezhetnek adatokat, illetve akár csomagot is feladhatnak a Futárszolgálat rendszerébe. Amennyiben az API kulcs véletlenül illetéktelen kezekbe került, a kis lakat ikonra kattintva azonnal generáljunk újat, és az így létrehozott új API kulcsot osszuk meg azokkal a szereplőkkel, akik jogszerűen használják ezt a funkciót.

Táblázatkezelés

A funkció segítségével a három fontos táblázat (Új rendelések, Áttekintés, Arhívum) oszlopait a számunkra legkomfortosabb sorrendben helyezhetjük el. Felül, a táblázat kiválasztása után az alsó oldali mezőben megjelenő lista szerkesztésével szabályozhatjuk a kiválasztott táblázat oszlopainak sorrendjét és megjelenését. Az egyes sorokat húzással (drag & drop) módszerrel húzhatjuk a kívánt helyre, a sorok elején lévő jelölőnégyzet segítségével pedig kikapcsolhatjuk az adott oszlop megjelenítését. Három táblázat oszlopait rendezhetjük így: Az Archívum, az Áttekintés és az Új rendelések táblázatot. Az egyes sorok szélén, jobb oldalon található jelölőnégyzet segítségével meghatározhatjuk, hogy a kiválasztott adatot a táblázatból előhívott szerkesztő dialóg ablakban a Diszpécser módosíthatja-e. Az „Alapértelmezett” gomb megnyomása törli az egyedi beállításokat, és visszaállítja a kiválasztott táblázat beállításait az alapértelmezett értékre. A beállításokat a rendszer felhasználónként jegyzi meg.

Árazás

A kézbesítési szolgáltatást a Deliveo képes automatizált módon beárazni. Az automatikus árazás eljárást lefut a csomagot érintő minden változás esetén, ide értve

 • a csomagok számának változását
 • a csomagok felvételi és kézbesítési címének változását
 • a csomagok súlyának és/vagy térfogatának változását
 • a csomag egyéb paraméterének (szombati kézbesítés, sürgősség, biztosítás, stb.) változását

Így az Ügyfelek az Ügyfél Interfészen valós időben láthatják ahogyan változik a csomag ára, ahogyan hozzáadnak, vagy elvesznek csomagot a csomagcsoportból. A szolgáltatás díja az automatikus árazás után is, manuálisan módosítható (ameddig nem került számlázásra). A funkció használatához a kell állítanunk azokat az árazási szabályokat, amik alapján a jövőben az automatikus árazás működni fog. A szabályok módosítása után az előzőleg automatizált módon beárazott csomagokat nem árazza újra a rendszer. A szabályok szerinti automatikus árazás ki-be kapcsolható. (Kikapcsolt állapotban manuálisan továbbra is futtatható tetszés szerinti alkalommal) Az ár a Csomagcsoportra vonatkozik (nem Megrendelés azonosítóra vagy Csomagra).

Az árazáshoz szabályokat kell rögzíteni. A szabályok kiértékelés fentről lefelé történik, tehát az árazás eljárás lefutásakor először az 1. szabályt vizsgálja a rendszer, majd a 2.-at, és így tovább. Az egyes szabálysorok drag & drop módszerrel feljebb, ill. lejjebb húzhatók. Ha valamelyik szabály alapján sikerült beáraznia a szolgáltatást, akkor a többi szabályt már nem vizsgálja a rendszer. Ezen oknál fogva a legáltalánosabb szabályokat kell alulra tenni, a speciálisabb, szűkebb halmazt érintő szabályokat pedig felülre. Pl. ha 1. helyre teszünk egy szabályt, amiben minden csomag kézbesítéséért kérünk 2.000,- Ft-ot, és 2. szabályként meghatározzuk hogy az 5kg-nál nehezebb csomagokért 3.000,- Ft-ot kérünk, akkor a 2. szabály sohasem fog lefutni, mert az 1. szabály már minden feladatot beáraz. Amennyiben a csomag feladása Diszpécseren keresztül telefonon történik, a Futárrendelés menüpontban látszik, hogy épp melyik szabály szerint árazta be a rendszer a szolgáltatást. Ezzel a funkcióval próbálgathatjuk is, hogy rendben működnek-e a szabályok. Az Áttekintésben és az Archivumban a Csoportkód részleteinek megtekintésekor a napló fülön az árazás pontnál később is látható, hogy az adott árat melyik szabály szerint kalkulálta a rendszer. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy valamelyik szabály nem működik, akkor nagy valószínűséggel vagy nem illeszkedik a csomagra, vagy valamelyik másik szabály már beárazta előtte.

Új szabályt a +Hozzáadás gombra előbukkanó ablakban hozhatunk létre. Az egyes szabályok külön-külön is kikapcsolhatók a szabály részleteire kattintva. A „Szabály szerkesztése” ablakban adjunk valami nevet a szabálynak, rendeljünk hozzá összeget, és elláthatjuk valami megjegyzéssel, amiről emlékezni fogunk rá hogy milyen csomagokra készítettük a szabályt. Ezután kattintsunk az ablak alján lévő +Hozzáadás gombra, ezzel létrehozzuk a szabály első sorát. A szabálysoroknál valójában a csomag egy tulajdonságát (paraméterét) hasonlítjuk össze egy értékkel. Pl. ha olyan szabálysort veszünk fel, ahol a súly paraméter nagyobb mint 5kg, akkor ez értelemszerűen a (csomagcsoport összes) csomagjának a súlyát vizsgálja, és ha az több 5 kg-nál, akkor beárazza az „Ár”mezőben imént megadott összeggel.

Ezzel az 5kg FELETTI és a 10kg ALATTI csomagokra határoztunk megy egy 3.500,- Ft-os díjat.

A szabályokon belül az egyes szabálysorok között „ÉS” vagy „VAGY” kapcsolatot is létrehozhatunk. Így megoldható, hogy pl. sávosan árazzuk a csomagok kézbesítési díját így:

 1. Súly nagyobb vagy egyenlő mint 5
 2. ÉS
 3. Súly kisebb vagy egyenlő mint 10
 4. Akkor az ár: 3.500,- Ft.

A sorok hozzáadásakor az ÉS és a VAGY kapcsolatokkal nagyon vigyázzunk, mert lényegesen más eredményt adhat! A fenti szabály sorait ÉS kapcsolattal hoztuk létre. Ha a példa szabályban a sorok kapcsolatában a 2. sor elején lévő ÉS kapcsolatot VAGY-ra cserélnénk, akkor az eredmény az lenne, hogy ha a csomag VAGY 5 kg feletti VAGY 10kg alatti, akkor 3,500,- az ár. Ez a gyakorlatban természetesen azt eredményezi, hogy MINDEN csomagot beárazna a rendszer 3.500,- Ft-tal. (Ez a szabály ugyanis minden létező csomagra igaz: a súlya vagy 5kg felett van, VAGY 10 kg alatt…)

A ikonra kattintva klónozhatunk, így gyorsabban hozhatunk létre egymáshoz nagyon hasonló (esetleg egymásra épülő) szabályokat. A számláló oszlopban azt láthatjuk, hogy hányszor futott le eddig a szabály. Ha a szám sokáig 0 marad, akkor érdemes felülvizsgálni a szabályt, mert valamiért nem illeszkedik egyetlen csomagra sem (esetleg feljebb kell húzni). A szabálysorok hozzáadásakor az „Érték” mező változni fog attól függően, mit választottunk ki a Paraméter mezőben. Pl. ha a Paraméter mezőben kiválasztjuk az „Ügyfél” paramétert, akkor az értéke mezőben egy legördülőlistából választhatjuk ki azt az Ügyfelet, akire a szabályt létre akarjuk hozni. A „Szabályok újra futtatása” gomb segítségével az összes szabályt újra lefut az összes, még be nem árazott csomagon (kivéve az Archívumban találhatók)

Használható paraméterek:

Paraméter neve Magyarázat
Feladó A Feladó neve, legördülő menüből kiválasztható.
Feladó Ir. szám Feladó irányítószáma. Helyettesítő karakter: _
Feladó zónája Feladó cím beállított zónája.
Címzett A Címzett neve, legördülő menüből kiválasztható.
Címzett Ir. szám Címzett irányítószáma. Helyettesítő karakter: _
Címzett zónája Címzett cím beállított zónája.
Ügyfél Az Ügyfél neve, legördülő menüből kiválasztható.
Súly A csomagcsoport súlya, szám paraméter.
Térfogat A csomagcsoport teljes térfogata, szám paraméter.
Szállítási opció A csomag feladásakor beállított Szállítási opció, legördülő listából választható.
Szombati Checkbox: igen/nem.
Opcionális paraméter #1 Checkbox: igen/nem.
Opcionális paraméter #2 Szám paraméter.
Utánvétes Utánvét díja.
Fuvarfajta Normál/Oda-vissza/Kör/Csillag lehet.
Távolság (légvonalban) A Feladó cím és a Címzett cím közötti távolság légvonalban (a beállított mértékegység szerint).

Használható operátorok:

 • egyenlő
 • nem egyenlő
 • tartalmazza ezt:
 • nagyobb, mint:
 • nagyobb vagy egyenlő:
 • kisebb, mint
 • kisebb vagy egyenlő

Korlátlan számú és összetételű szabály létrehozható. Az „Inaktív”-ra állított szabályokat a rendszer átugorja.

Rendszám hozzárendelés

Létrehozhatunk szabályokat amik a csomag feladásakor futnak le, és automatikusan (a beállított paraméterek szerint) kiosztják valamelyik Futárra a keletkezett feladatot. Ha be van jelölve a „Hozzárendelés után a csomag felvétele” jelölőnégyzet, akkor nem csak kijelöli a rendszámot (amely rendszám elhozza a csomagot a feladótól) hanem „fel is veszi” a Futár helyett. Ebben az utóbbi esetben a szabály lefutása után a futár applikációban a leadható csomagok között jelenik meg a feladat, nem pedig a felvehető csomagok között.

A szabályokat a rendszer a sorszám szerinti sorrendben hajtja végre. Ha egy szabály illeszkedik a csomagra, akkor a hozzárendelés megtörténik és a további szabályok nem kerülnek végrehajtásra. Az összetettebb szabályokat érdemes a lista elejére, az egyszerűbb szabályokat a lista végére tenni.

Partner hozzárendelés

Ez a funkció szabályok alapján a csomag keletkezése után azonnal delegálni tudja a kézbesítést valamelyik partner részére. A szabályokat a rendszer a sorszám szerinti sorrendben hajtja végre. Ha egy szabály illeszkedik a csomagra, akkor a delegálás megtörténik és a további szabályok nem kerülnek végrehajtásra. Az összetettebb szabályokat érdemes a lista elejére, az egyszerűbb szabályokat a lista végére tenni.

Opciók

Szállítási opciók: Itt megadhatjuk azokat a szállítási opciókat, amiket használunk a napi operáció során. Az itt rögzített szállítási opciók közül választhat a diszpécser és az ügyfél csomag feladása esetén. A szolgáltatási díjak kalkulációjában nem játszik szerepet, csak az egyes szolgáltatás típusok elkülönítésére szolgál.

Visszapattanó állapotok: Amikor a futár visszapattint egy csomagot, azaz a leadási kísérlet valamiért sikertelen lesz, ezek közül valamelyik okot kell megjelölnie a sikertelenség okaként. Ez az ok a rögzítés időpontjával együtt megjelenik a megjegyzésben, később sem törölhető. Az ügyfél felületen is látható. Ha később a csomagot egy újabb kézbesítési kísérletnél sikerül leadni, az előzményekben akkor is megmarad a bejegyzés. A „Visszapattanó állapotok” szekciójában állíthatjuk be azokat az okokat, amiket a Futár megjelölhet a meghiúsult kézbesítéskor mint meghiúsulási indok. Ugyanitt beállítjuk azt is, hogy amennyiben egy bizonyos okot jelölt meg, akkor a csomagcsoport lezárt állapotba kerüljön-e, avagy visszafordítsa-e a csomagot az eredeti Feladójához. Az Áttekintés és az Archívum táblázatok második (fix) oszlopában láthatunk egy ikont, amennyiben a csomag kézbesítése meghiúsult (egy vagy több alkalommal). A meghiúsulási okokat a csomagcsoport naplójában tekinthetjük meg.

Mobil

A „Webes Futár Interfész és Futár App. beállítások” panelen található beállítások egyaránt vonatkoznak a Mobil Interfészre és az applikációra. A „Futár app. beállítások” tartalma csak a Futár Applikációra vonatkozik. A „Címke” és a „Bizonylat” opció kikapcsolásakor nem jelenik meg az applikációban a csomagcímke nyomtatás, és a pénzátvételi nyugta nyomtatásának lehetősége. Frissítési beállítások:

 • Csomag adatok lekérése: hány másodpercenként kérdezze le az applikáció a gazdaprogramból a feladatokra vonatkozó információkat. Hatással van arra, hogy a futár milyen gyorsan értesül arról, hogy új feladatot delegált rá a diszpécser.
 • Megjelenítendő mezők frissítése: beállítja, hogy az app milyen gyakorisággal kérdezze le a megjelenítendő mezők listáját. Nem szükséges nagyon sűrűt beállítani.
 • GPS adatok küldése: ennyi másodpercenként küldi az applikáció a gazdaprogramnak a GPS koordinátákat.

Mindhárom beállítás közvetlen és jelentős hatással van a telefon akkumulátorának az üzemidejére és az időegység alatt elhasznált internetes adatmennyiségre. Figyelemmel, átgondoltan állítsuk be ezeket!

Felhasználók

Itt adhatjuk hozzá és törölhetjük a diszpécser interfész felhasználóit. Az itt hozzáadott felhasználók csak a diszpécser felületre léphetnek be, más interfészre nem! Célszerű diszpécserenként külön felhasználót létrehozni, több diszpécser esetén ne egymásét használják. Az egyes felhasználók tulajdonságai a szerkesztés gombra kattintva új dialógban jelennek meg. A „Felhasználó” fülön tudunk új jelszót kérni a felhasználó számára, és egyéb adatait módosítani, a „Jogosultságok” fülön pedig beállíthatjuk hogy az egyes felhasználók milyen menüpontokhoz férhetnek hozzá.

Info

Helpdesk, szoftver és licenc adatok találhatóak itt.

Kiegészítők

A Deliveo támogatja a külső kiegészítők használatát. A kiegészítők A Deliveo keretin belül úgy jelennek meg, mintha a Deliveo szerves részei lennének, de valójában külső tárhelyen futnak. Új kiegészítő hozzáadásához a Beállítások / Kiegészítők menüpontban nyomd meg alul a „Hozzáadás” gombot. A felbukkanó ablakban add meg a Kiegészítő nevét (ezen a néven fog megjelenni a menüpontok között) és a kiegészítő útvonalát. Az így hozzáadott kiegészítő megjelenik a „Kiegészítők” menüpont alatt mint almenüpont.

Az autentikáció segítésére a Deliveo „key” GET paraméterben átadja a Deliveo adminisztratív API kulcsát így: https://pluginomlinkje.hu?key=da07b2262a4a4083964097691a95fc0da70a3643a2a2e4f4f0 csak https protokoll támogatott. A kiegészítő API kapcsolaton keresztül kommunikál a Deliveo-val. Korlátlan számú kiegészítő integrálható ilyen módon a Deliveo-ba. Az egyes kiegészítők hozzáférése a jogosultságok beállításainál a többi menüponttal megegyezően szabályozható.

Gyakori kérdések

 • A termék 99%-ban megfelel nekem. Van viszont egy vagy több olyan apró részlet, amit mi másképpen csinálunk. Lehetséges-e a szoftverben apró módosításokat végrehajtani?
 • Igen. A Mav-IT Kft.-nek azonban nem kötelessége fejlesztéseket végezni a Szoftveren. Amennyiben felmerül valamilyen továbbfejlesztési igény (egy meglévő funkció módosítása vagy egy új funkció beépítése), arra a Mav-IT Kft. döntése (és szabad kapacitása) szerint árajánlatot adhat. A Mav-IT Kft. csak akkor ad ajánlatot a kért új funkció/funkciómódosítás fejlesztésére, ha úgy ítéli meg, hogy az egybevág a Szoftver profiljával, és a Szoftver többi használójának sem okoz használati nehézséget vagy rosszabb használati élményt.
 • Szeretném használni a Deliveo-t, de a funkciók jelentős részét nem is használnám, legalábbis egyelőre nem. Lehetséges-e eltávolítani az általam használni nem kívánt funkciókat?
 • Nem. Mivel a Deliveo-t nem egyedi termékként kínáljuk, ezért mi ugyanazt a kódot használjuk minden egyes példánynál, mert a külön kód külön termék lenne, akkor viszont nem tudnánk ilyen alacsonyan tartani a licencdíjakat. Ha pedig kivennénk funkciókat, akkor a többi használó esetében csökkenne a használati érték, mert elveszítene számára fontos funkciókat. Ez egyben garancia is arra, hogy a Deliveo-ban meglévő funkciók nem tűnnek el egyik pillanatról a másikra. Amennyiben nem szeretné használni egyik vagy másik funkciót, hagyja figyelmen kívül, vagy a beállítások között (ha van ilyen lehetőség) kapcsolja ki.
 • Szeretném használni a Deliveo-t, de van már egyéb ERP/CRM rendszerem. Van-e lehetőség adatcserére/adatszinkronizációra a Deliveo és a jelenleg használt rendszerem között?
 • Igen. A Deliveo fejlett REST API-val rendelkezik, amin keresztül (majdnem) minden funkció elvégezhető, ami a webes felületeken is. (Valószínűleg a jelenlegi rendszerének gyártójával egyeztetnie kell a szükséges fejlesztésekről.)
 • Közepes méretű futárszolgálatként napi több ezer csomagot kezelünk néhány tucat futárral több diszpécserrel. Van valami korlátozás a Deliveo-ban a csomagszámot illetően?
 • Semmilyen korlátozás nincs a termékben. Amennyiben a Futár Applikációt is használni szeretné, azt a futárok száma szerint kell licencelnie.
 • A futár applikáció bár milyen Android rendszerű készüléken működik?
 • A legtöbb készüléken működni fog, de nyilván a világ összes Android rendszerű készüléken nem teszteltük. Mindenképp célszerű készülékvásárlás előtt kipróbálni az adott készüléken az applikáció működését. Az Android rendszerű készülékek mind hardveresen mind szoftveresen nagyon heterogén halmaz, így sajnos nem garantálható, hogy a futár applikáció minden készüléken egyformán működni fog.

Letöltések

Videók